Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Τμήμα Εποπτείας, Ελέγχου και Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας

ΑρχικήΟργανόγραμμαΤμήμα Εποπτείας, Ελέγχου και Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας
213 2019379-80
Αρμόδια Υπηρεσία: Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής

Αρμοδιότητες σε θέματα εποπτείας, ελέγχου και διαχείρισης προγραμμάτων

 1. Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας που στοχεύουν στη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών.
 2. Παρέχει κοινωνική εργασία στους πολίτες που είναι δικαιούχοι των προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας και πραγματοποιεί κοινωνικές εκθέσεις- έρευνες για την χορήγηση των επιδομάτων του Τμήματος.
 3. Μεριμνά για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης των αυτοστεγαζομένων, για τη σχετική μίσθωση ακινήτων, τη ρύθμιση διαφόρων θεμάτων κοινωνικής κατοικίας και την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της οικείας νομοθεσίας.
 4. Εκδίδει πιστοποιητικά οικονομικής αδυναμίας που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
 5. Εκδίδει αποφάσεις χορήγησης δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης σε ανασφαλίστους.
 6. Υποδέχεται και διεκπεραιώνει τις αιτήσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης».
 7. Εισηγείται την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικημάτων ένεκα απορίας ή για άλλους σοβαρούς λόγους.
 8. Εισηγείται την έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας (χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε όσους προέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνέπεια θεομηνίας και λοιπών φυσικών καταστροφών κ.α.).
 9. Εισηγείται την χορήγηση αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών, εράνων και φιλανθρωπικών αγορών.
 10. Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και εποπτεύει τους δημοτικούς και ιδιωτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς και τις μονάδες φροντίδας απασχόλησης νηπίων.
 11. Ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα ιδρύματα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί).
 12. Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες, καθώς και σε συλλόγους ή σωματεία που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς.
 13. Ασκεί εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων του Δήμου, εισηγείται την έγκριση του προϋπολογισμού τους και παρακολουθεί και ελέγχει τις επιχορηγήσεις, που δίδονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελείς σκοπούς.
 14. Μεριμνά για τον διορισμό των μελών διοικητικών συμβουλίων και εποπτεύει και ρυθμίζει θέματα λειτουργίας ιδρυμάτων προστασίας και αγωγής οικογένειας του παιδιού, (όπως Κέντρων Παιδικής Μέριμνας, Παιδικών Σταθμών, Παιδικών Εξοχών, παραρτημάτων ΠΙΚΠΑ και ΚΕΠΕΠ).
 15. Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωμένων ή ατόμων, που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία.
 16. Μεριμνά για τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ταμείων Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, εφόσον η έδρα των Ταμείων είναι στο Δήμο.

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Προϊστάμενος/η 213 2019380 fotinip@agiavarvara.gr
ΜΥΓΔΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 2132019380 amygdaki@agiavarvara.gr

Διαδικασίες

 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ αιτούντος
 2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ (Ε1) & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (για εισοδήματα 2016), του αιτούντος και των φιλοξενούμενων (αν υπάρχουν)
 3. Ε9 : ομοίως με το παραπάνω
 4. Ε2: ομοίως με το παραπάνω ( αφορά είσπραξη ενοικίων ή δωρεάν παραχώρηση)
 5. ΕΝΦΙΑ (αξία ακίνητης περιουσίας): ομοίως με το παραπάνω
 6. IΒΑΝ (Τραπεζικός λογαριασμός) του αιτούντος-δικαιούχου
 7. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
 8. BEBAIΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ για όσους εργάζονται (να αναγράφεται το καθαρό ποσο΄)
 9. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ (Πρόνοιας, Α21 κ.λ.π.)
 10. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ (ως ενοικιαστής)
 11. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΕΗ
 12. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ (ενήλικων μαθητών – σπουδαστών έως 25 ετών)
 13. E-mail
 14. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
 15. Συμπληρωματικά κατά περίπτωση δικαιολογητικά

Το Έντυπο Συναίνεσης το υπογράφουν όλα τα ενήλικα άτομα του νοικοκυριού (γίνεται γνήσιο υπογραφής για όλους από δημόσια υπηρεσία ή αστυνομία) αφού συμπληρώσουν όλοι τα ΑΜΚΑ και ΑΦΜ τους.

Κατά τη διαδικασία καταχώρησης της αίτησης στο σύστημα του Υπουργείου, δύναται να ζητηθούν και επιπλέον δικαιολογητικά

Πρότυπα Αρχεία:

 1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για χορήγηση πιστοποιητικού οικονομικής αδυναμίας για δωρεάν μετακίνηση με πλοίο.
 2. Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού οικονομικής αδυναμίας για κάλυψη εξόδων ταφής.
COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
Hide content for the accessibility