Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Τμήμα Επισκευών & Συντήρησης

ΑρχικήΟργανόγραμμαΤμήμα Επισκευών & Συντήρησης

Αρμοδιότητες επισκευών και συντήρησης υποδομών του Δήμου

 1. Στην επέκταση, συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του οδικού δικτύου και του ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των υπαιθρίων χώρων του Δήμου, καθώς και του φωτισμού για την ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων και μνημείων της περιοχής.
 2. Στην επέκταση, συντήρηση και επισκευή του δικτύου φωτεινής σηματοδότησης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην περιοχή του Δήμου.
 3. Στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδους πληροφοριακών πινακίδων στην περιοχή του Δήμου (πινακίδες ονομασίας οδών και πλατειών, αρίθμησης κτιρίων, παροχής πληροφοριών σε οδηγούς και διερχόμενους, πινακίδες στάσεων συγκοινωνιακών μέσων κ.λπ.).
 4. Στην εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης παράνομων διαφημιστικών πινακίδων.
 5. Στην εκτέλεση εργασιών σήμανσης και διαγράμμισης οδών, καθώς και τοποθέτησης και συντήρησης προστατευτικών μέσων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.
 6. Στη συντήρηση, επισκευή ή βελτίωση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των κάθε είδους Η/Μ εγκαταστάσεων των Δήμου.
 7. Συντηρεί και επισκευάζει κάθε Δημοτικό κοινόχρηστο χώρο και Δημοτικά κτήρια, σχολεία κ.λπ.
 8. Μεριμνά για την αξιοποίηση και σωστό χειρισμό του μηχανολογικού και γενικά του τεχνικού εξοπλισμού του τμήματος.
 9. Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί συνεργεία άμεσης επέμβασης σε επείγοντα περιστατικά εντός και εκτός προγράμματος.

Αρμοδιότητες γραφείου κίνησης και συντήρησης οχημάτων

 1. Διαχειρίζεται το στόλο των οχημάτων του Δήμου (απορριμματοφόρα, διάφορα αυτοκινούμενα μηχανήματα, φορτηγά και επιβατηγά οχήματα) μεριμνώντας για τη στελέχωση τους, την ασφάλιση τους και τον εφοδιασμό με όλα τα σχετικά με την κίνηση έγγραφα.
 2. Παρακολουθεί και εποπτεύει την κίνηση των οχημάτων του Δήμου, την κατανάλωση καυσίμων και την ανάγκη περιοδικής προληπτικής τους συντήρησης.
 3. Διερευνά τις συνθήκες τυχόν ατυχημάτων και μεριμνά για την αποκατάσταση βλαβών και αποτελεσμάτων ατυχημάτων.
 4. Σχεδιάζει και εφαρμόζει τα προγράμματα προληπτικής συντήρησης των κάθε είδους οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.
 5. Μεριμνά για την αποκατάσταση κάθε είδους βλαβών και την επισκευή των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.
 6. Τηρεί την φυσική αποθήκη ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που είναι αναγκαία για τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.
 7. Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των οχημάτων του Δήμου και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.
 8. Σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς μεριμνούν για την παραλαβή των αποσυρόμενων αυτοκινήτων και δικύκλων από τους Δημόσιους χώρους.

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Προϊστάμενος/η 2105690485
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙΚ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛ/ΣΤΩΝ
ΚΑΝΤΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΥΡΕΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ. ΕΡΓΩΝ
COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
Hide content for the accessibility