Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Αποφάσεις

ΑρχικήΑποφάσεις
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Γ/34 (ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΡΟΟΩ6Θ-6ΗΡ 19/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 8025 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Γ/33 (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ)
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΙ5ΣΩ6Θ-Μ3Ξ 19/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 8024 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση «μίσθωσης οχημάτων (πούλμαν), για τη μεταφορά των δημοτών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, για την υλοποίηση προγράμματος θαλάσσια μπάνια 2019»
Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής ΑΔΑ: 6ΞΞΦΩ6Θ-ΓΝΡ 19/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 7988/2019 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 7ΧΙΒΟΡΑΘ-Λ78 19/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 11158 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 6ΝΗ0ΟΡΑΘ-ΕΓ1 19/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 11157 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας από μουσικό (τρομπόνι) για την συμμετοχή του στη Φιλαρμονική Ορχήστρα στη λιτανεία του Προφήτη Ηλία στις 20/7/2019
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: Ψ5ΓΒΟΡΑΘ-3ΔΡ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 11156 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας από μουσικό (κλαρινέτο) για την συμμετοχή του στη Φιλαρμονική Ορχήστρα στη λιτανεία του Προφήτη Ηλία στις 20/7/2019
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 9ΚΛ2ΟΡΑΘ-ΣΡΟ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 11155 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας από μουσικό (κόρνο) για την συμμετοχή του στη Φιλαρμονική Ορχήστρα στη λιτανεία του Προφήτη Ηλία
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΩΛΕΞΟΡΑΘ-ΨΙ3 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 11154 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας από μουσικό (τρομπόνι) για την συμμετοχή του στη Φιλαρμονική Ορχήστρα στη λιτανεία του Προφήτη Ηλία στις 20/7/2019
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΨΒΝΔΟΡΑΘ-Ε8Λ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 11153 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας από μουσικό (κρουστά) για την συμμετοχή του στη Φιλαρμονική Ορχήστρα, στη λιτανεία του Προφήτη Ηλία στις 20/7/2019
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 7ΖΤ8ΟΡΑΘ-5ΞΑ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 11152 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας από μουσικό (κρουστά) για την συμμετοχή του στη Φιλαρμονική Ορχήστρα, στη λιτανεία του Προφήτη Ηλία στις 20.7.19
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 6Α0ΕΟΡΑΘ-ΖΛΟ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 11151 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας από μουσικό (κρουστά) για την συμμετοχή του στη Φιλαρμονική Ορχήστρα, στη λιτανεία του Προφήτη Ηλία στις 20.7.19
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: Ψ4ΔΤΟΡΑΘ-ΣΓΕ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 11150 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας από μουσικό (τρομπέτα) για την συμμετοχή του στη Φιλαρμονική Ορχήστρα στη λιτανεία του Προφήτη Ηλία στις 20.7.19
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 9ΟΙ1ΟΡΑΘ-ΠΕ5 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 11149 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας από μουσικό (τούμπα) για την συμμετοχή του στη Φιλαρμονική Ορχήστρα, στη λιτανεία του Προφήτη Ηλία στις 20.7.19
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 6ΘΟΕΟΡΑΘ-ΞΦ5 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 11148 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας από μουσικό (τρομπέτα) για την συμμετοχή του στη Φιλαρμονική Ορχήστρα στη λιτανεία του Προφήτη Ηλία στις 20.7.19
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΩΠΑΙΟΡΑΘ-8Χ6 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 11147 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής (αρ. αποφ. οικ. 96/2019)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω8Λ9Ω6Θ-5ΜΚ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 101 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής (αρ. αποφ. οικ. 65/2019).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΧΘΡΩ6Θ-ΚΕΩ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 100 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΧΕΠ Β 245 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΨΦ81ΟΡΑΘ-7Α4 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Β 245/2019 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 244 RAINBOW WATERS ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΓΑΘΩΝ ΕΠΕ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΩΨΟΟΟΡΑΘ-67Υ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Β 244/2019 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 243 ΔΗΜΟΣΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΩΓΚ8ΟΡΑΘ-ΤΟ2 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Β 243/2019 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.