Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Αποφάσεις

ΑρχικήΑποφάσεις
Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες αναλώσιμων ειδών για την ορκωμοσία της νέας δημοτικής αρχής στις 18 Δεκεμβρίου 2023
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 92Ρ3Ω6Θ-Ε2Τ 07/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 164 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξειδίκευση πίστωσης για ηχητική κάλυψη για ακούσματα χριστουγεννιάτικων τραγουδιών κατά μήκος της Ελ. Βενιζέλου και σε πλατείες του δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ4ΣΑΩ6Θ-ΣΨΛ 07/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 163 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αγωγής με Γ.Α.Κ. 125283/2023 και ΕΑΚ 3356/2023
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 61ΗΝΩ6Θ-415 07/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 160 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΕΒΞΩ6Θ-ΛΝ6 07/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 158 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου στο ΕΚΑΒ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ρ6ΦΛΩ6Θ-ΓΧΧ 06/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 201 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Περί αποδοχής προσχώρησης στην Σύμβαση Δεσμευμένου λογαριασμού μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ), του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΞΡΤΩ6Θ-Ι0Κ 06/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 198/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση 16ης αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΨΥΚΩ6Θ-ΥΛΜ 06/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 200 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αύξηση ύψους δαπάνης Κ.Α. δαπανών δεκτικών παγίας προκαταβολής
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΧΠΨΩ6Θ-ΑΔΚ 05/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 161 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση των όρων της απόφασης ένταξης της πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγίας Βαρβάρας» στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 69Φ5Ω6Θ-Σ3Χ 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 159 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Υπαίθριων Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Χώρων Πρασίνου στα Ο.Τ. 668 και 669 του Δήμου Αγίας Βαρβάρας» (Α.Μ. 29/2017), δαπάνης 259.412,76 € με Φ.Π.Α.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 68ΨΧΩ6Θ-8Δ2 30/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 193 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση 4ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου: «Κατασκευή υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων & χωρών πρασίνου στα ΟΤ 668, 669 Δήμου Αγίας Βαρβάρας»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 68ΝΥΩ6Θ-ΝΡΨ 30/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 192 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μίσθωση χώρου για τις ανάγκες των ομαδικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΟΙΞΩ6Θ-42Χ 30/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 187 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΒΔ4Ω6Θ-ΗΦΓ 30/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 186 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επαναπροκήρυξη θέσεων για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2023
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΕΒΓΩ6Θ-ΒΗ0 30/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 185 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες αναψυκτικών και γλυκισμάτων για το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στις 10 Δεκεμβρίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΧΣΔΩ6Θ-ΧΦΡ 28/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 156 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξειδίκευση πίστωσης για ηχοφωτιστική κάλυψη εκδήλωσης, στην πλατεία Θ. Κολοκοτρώνη, στις 4 Δεκεμβρίου 2023
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΖΟΓΩ6Θ-Ρ6Η 28/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 157 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 62/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΗΦ6Ω6Θ-05Σ 27/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 106 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγίας Βαρβάρας για το σχολικό έτος 2024-2025
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 94ΠΛΩ6Θ-39Η 24/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 177 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαγραφή χρηματικών καταλόγων
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΖ4ΛΩ6Θ-ΓΧ0 24/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 189 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαγραφή και επαναβεβαίωση χρηματικών καταλόγων
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ4ΒΞΩ6Θ-Μ8Β 24/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 188 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ