Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Αποφάσεις

ΑρχικήΑποφάσεις
Απευθείας ανάθεση για την δημοσίευση περίληψης διακήρυξης "Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας μέσω του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» & ιδίων πόρων"
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΛΥ2Ω6Θ-ΥΕΗ 18/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 12647/2018 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" & ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΝΣΣΩ6Θ-6ΤΚ 18/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 12630 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 289 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 615ΒΟΡΑΘ-ΖΦ6 17/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Β 289 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΨΠΡΚΟΡΑΘ-Τ0Ι 17/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 10094 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΨΙΠ1ΟΡΑΘ-Α2Σ 17/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 10081 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 288 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ (ΠΑΓΙΑ)
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΨΘ5ΝΟΡΑΘ-ΨΔΨ 17/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Β 288 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 287 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε (ΠΑΓΙΑ)
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΨΞ00ΟΡΑΘ-ΞΞΡ 17/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Β 287 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 286 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΠΗ - ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝ. Α.Ε (ΠΑΓΙΑ)
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 66ΨΗΟΡΑΘ-ΗΔΜ 17/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Β 286 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 285 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ) (ΠΑΓΙΑ)
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 6Ζ4ΘΟΡΑΘ-4Κ9 17/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Β 285 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 284 ΥΙΟΙ ΧΑΡΑΛ. ΤΑΝΙΣΚΙΔΗ Ο.Ε (ΠΑΓΙΑ)
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 6ΥΗΔΟΡΑΘ-5ΓΨ 17/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Β 284 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 283 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ (ΠΑΓΙΑ)
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: Ω1ΗΨΟΡΑΘ-ΟΑΛ 17/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Β 283 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 282 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ (ΠΑΓΙΑ)
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΩΠΕΞΟΡΑΘ-ΤΧΞ 17/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Β 282 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 281 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΑΒΑΛΑ - ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ (ΠΑΓΙΑ)
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 753ΓΟΡΑΘ-Ο8Ω 17/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Β 281 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 280 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΠΑΓΙΑ)
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: Ω4ΚΗΟΡΑΘ-ΝΙΩ 17/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Β 280 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 279 Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε.Ε.(ΠΑΓΙΑ)
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 6Κ6ΥΟΡΑΘ-3ΧΖ 17/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Β 279 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 278 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΩΚ. ΟΛΓΑ (ΠΑΓΙΑ)
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 68ΦΝΟΡΑΘ-Υ7Τ 17/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Β 278 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 277 PRAKTIKER HELLAS E.A.E.(ΠΑΓΙΑ)
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: Ω4Ν2ΟΡΑΘ-ΨΝΒ 17/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Β 277 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 276 ΚΑΡΑΝΤΑΝΗ Ε. ΑΡΓΥΡΩ (ΠΑΓΙΑ)
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 6Κ1ΧΟΡΑΘ-25Ι 17/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Β 276 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 275 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε (ΠΑΓΙΑ)
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 6Δ3ΚΟΡΑΘ-8ΝΙ 17/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Β 275 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 273 Θ. & Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε (ΠΑΓΙΑ)
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΨΛ4ΛΟΡΑΘ-9Γ2 17/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Β 273 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.