Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Αποφάσεις

ΑρχικήΑποφάσεις
Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 62ΥΦΩ6Θ-67Ο 08/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 153 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ''ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ'' ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ο6ΧΩ6Θ-ΑΞΓ 08/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 152 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΩΕ8ΘΟΡΑΘ-Θ7Γ 07/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 11527 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συμπλήρωση κωδικών αριθμών προϋπολογισμού δαπανών δεκτικών παγίας προκαταβολής
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΟΕ3Ω6Θ-754 07/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 150 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΧΕΠ Β 326 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΨΖΛΚΟΡΑΘ-1ΕΖ 07/11/2019 Αρ. Πρωτ.: Β 326/2019 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 325 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 9ΒΓΕΟΡΑΘ-Τ2Ω 07/11/2019 Αρ. Πρωτ.: Β 325/2019 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 324 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ (ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2018)
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΨΝΕΞΟΡΑΘ-0ΝΞ 07/11/2019 Αρ. Πρωτ.: Β 324/2019 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 306 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠ. ΚΗΦΗ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 6ΛΧ0ΟΡΑΘ-Ω7Ρ 07/11/2019 Αρ. Πρωτ.: Β 306/2019 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λήψη απόφασης για έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Γ24Ω6Θ-ΟΙΚ 07/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 149 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάθεση Λογιστικής Παρακολούθησης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Σχολική Επιτροπή Α' Βάθμιας Εκπ. Δήμου Αγ. Βαρβάρας ΑΔΑ: 6ΣΧΗΟΞΣΔ-Ο4Θ 05/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 44 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΧΕΠ Β 323 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΨΠΒΖΟΡΑΘ-ΓΚΥ 05/11/2019 Αρ. Πρωτ.: Β 323/2019 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 322 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 6ΕΖ6ΟΡΑΘ-9ΓΙ 05/11/2019 Αρ. Πρωτ.: Β 322/2019 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 321 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΨΨΚΨΟΡΑΘ-ΦΑ5 05/11/2019 Αρ. Πρωτ.: Β 321/2019 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λήψη απόφασης για μερικό κλείσιμο της πρασιάς επί της οδού Παναγίας Ελεούσης 1
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6Ψ1ΦΩ6Θ-591 04/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 21/29.10.2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για έγκριση τοποθέτησης μεταλλικών κολωνακίων η πι, στο πεζοδρόμιο επί της Σολωμού 3
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΥ21Ω6Θ-ΩΨ7 04/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 20/29.10.2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διόρθωση σκάλας στην οδό Δούσμανη και Σωκράτους
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΒΑΙΩ6Θ-ΕΡΠ 04/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 19/29.10.2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας τοποθέτησης σήμανσης προαιρετικής προτεραιότητας στάθμευσης ΑΜΕΑ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΓΨΗΩ6Θ-7ΩΑ 04/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 18/29.10.2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για χορήγηση θέσης στάθμευσης
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6Χ63Ω6Θ-0ΘΚ 04/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 17/29.10.2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη της δαπάνης τεχνικού ελέγχου των οχημάτων του δήμου μας (ΚΤΕΟ – ΚΕΚ) και ορισμός υπολόγου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω6ΓΓΩ6Θ-2ΤΖ 04/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 145/22.10.2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την τήρηση βιβλίων από τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής και τους Διευθυντές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγίας Βαρβάρας
Σχολική Επιτροπή Α' Βάθμιας Εκπ. Δήμου Αγ. Βαρβάρας ΑΔΑ: 69Β7ΟΞΣΔ-ΚΒ6 04/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 46 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.