Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Αποφάσεις

ΑρχικήΑποφάσεις
Έγκριση υποβολής αιτήματος πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου - ωρομισθίων (με αντίτιμο)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Γ41Ω6Θ-ΛΗΥ 02/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 89 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθορισμός των όρων για την προεκλογική προβολή των συνδυασμών κομμάτων / συνασπισμό κομμάτων και υποψηφίων κατά την προεκλογική περίοδο των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΟΙΑΩ6Θ-ΖΩ4 02/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 86 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την αποσφράγιση και αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς για το τμήμα 3 του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού, συστημάτων έξυπνης πόλης & έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Κ70Ω6Θ-ΗΦΔ 02/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 76/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 182929 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ3Χ4Ω6Θ-ΚΩ8 02/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 74/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την αποσφράγιση της «οικονομικής προσφοράς» και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΞ6ΗΩ6Θ-344 02/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 73/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση παραστάσεων καραγκιόζη σε διάφορους χώρους του δήμου Αγίας Βαρβάρας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 94ΜΤΩ6Θ-736 01/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 78/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης για τις ομάδες 1 και 2 του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΡΙΒΕΩ6Θ-ΜΤΝ 01/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 75/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την αποδοχή της αρ. 82/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγ. Βαρβάρας «Περί μεταβολών στα σχολεία του Δήμου Αγίας Βαρβάρας (Λειτουργία ΕΠΑΛ)
Σχολική Επιτροπή Β' Βάθμιας Εκπ. Δήμου Αγ. Βαρβάρας ΑΔΑ: 6ΕΕΤΟΞΣΔ-7ΥΩ 31/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συμπλήρωση Κ.Α. Δαπανών Δεκτικών Πάγιας Προκαταβολής
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΕΜΗΩ6Θ-ΤΡΛ 31/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 72 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την αποδοχή της αρ. 52/2023 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής «Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ‘’Προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Αγίας Βαρβάρας και των νομικών του προσώπων για δύο (2) έτη’’» και για την έγκριση προμήθειας 51.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης
Σχολική Επιτροπή Α' Βάθμιας Εκπ. Δήμου Αγ. Βαρβάρας ΑΔΑ: Ψ1ΝΝΟΞΣΔ-ΗΧΩ 18/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 11 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την αποδοχή της αρ. 52/2023 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής «Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ‘’Προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Αγίας Βαρβάρας και των νομικών του προσώπων για δύο (2) έτη’’ » και για την έγκριση προμήθειας 60.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης
Σχολική Επιτροπή Β' Βάθμιας Εκπ. Δήμου Αγ. Βαρβάρας ΑΔΑ: 63ΡΩΟΞΣΔ-ΜΕΔ 17/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού, συστημάτων έξυπνης πόλης & έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Γ1ΟΩ6Θ-33Η 16/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 71 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συμπλήρωση Κ.Α. Δαπανών Δεκτικών Πάγιας Προκαταβολής
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΗΝΠΩ6Θ-ΝΞΞ 16/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 69 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του Δημοτικού Αναψυκτήριου «ΛΙΘΟΣ»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 631ΞΩ6Θ-9ΕΚ 16/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 77 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του Θερινού Κινηματογράφου «ΠΑΝΘΕΟΝ»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 61Τ4Ω6Θ-73Μ 15/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 76/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πρακτικού Ειδικής Επιτροπής Επιλογής αιτήσεων, βάσει μορίων, εγγραφής νηπίων για την σχολική περίοδο 2022-2023
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 92ΑΟΩ6Θ-ΩΚΤ 11/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 84/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για δύο (2) έτη»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΠΣΑΩ6Θ-ΚΘΨ 11/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 68 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση 2ου πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Παρεμβάσεις αναβάθμισης δημοσίου χώρου» - Υποέργο 1 της Πράξης «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΑΔΩΩ6Θ-Η3Γ 11/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 67/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ν57Ω6Θ-0ΧΡ 11/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 66/2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση της υπ΄αρ. 59/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση μελέτης προμήθειας με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αγίας Βαρβάρας»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΡ61Ω6Θ-6ΟΘ 11/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 85 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ