Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Αποφάσεις

ΑρχικήΑποφάσεις
Εκλογή αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΒΟΧΩ6Θ-Ζ1Α 22/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 210 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» (Αρ.Μελ.8/2018)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 625ΕΩ6Θ-Α3Ζ 21/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 51 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΝΗ4Ω6Θ-79Π 21/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 79 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Περί καθορισμού συνδρομών-διδάκτρων, πολιτιστικών – αθλητικών τμημάτων, εκπαιδευτικής περιόδου 2022-2023
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9Π2ΝΩ6Θ-5Χ2 21/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 78 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθορισμός ειδικοτήτων καλλιτεχνικού - εκπαιδευτικού προσωπικού στα πολιτιστικά τμήματα (Δημοτικό Ωδείο, Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης, Σχολή Κλασικού και Σύγχρονου Χορού, Κέντρο Εικαστικών Τεχνών, Παραδοσιακοί Χοροί, Θεατρικό Εργαστήρι) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ωρομίσθιας εκ περιτροπής απασχόλησης (με αντίτιμο) για την εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΨΑΤΩ6Θ-ΕΜ2 21/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 212 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη της δαπάνης τεχνικού ελέγχου των οχημάτων του δήμου Αγίας Βαρβάρας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω3Ψ9Ω6Θ-8ΓΦ 21/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 214 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών υλικών για την πράξη «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Αγίας Βαρβάρας» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΖΛΣΩ6Θ-4ΧΓ 21/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 213 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάθεση του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΒΕΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΓΩΓΟ», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΗΚΣΩ6Θ-ΘΙΡ 21/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 216 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση 3ης τροποποίησης της από 14/9/2016 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΔΗΚΕΑΒ για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΛΚΑΩ6Θ-0Ω7 19/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 158 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση λειτουργίας - εκμετάλλευσης του κυλικείου του Α΄ Γυμνασίου Αγ. Βαρβάρας. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού.
Σχολική Επιτροπή Β' Βάθμιας Εκπ. Δήμου Αγ. Βαρβάρας ΑΔΑ: 6Β34ΟΞΣΔ-ΙΓ0 19/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 33 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης του έργου «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΔΟ5Ω6Θ-ΥΟΡ 14/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 209 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Προσαρμογή των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας (Δ' Βρεφονηπιακός σταθμός, "Δημήτρης Παντελιάδης" & Παιδικός Σταθμός "Σβούρα") στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ1ΖΚΩ6Θ-ΗΤ5 14/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 208 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την αποδοχή παραίτησης του Φούντα Συμεών, εκμεταλλευτή του κυλικείου του 1ου Γυμνασίου Δ. Αγ. Βαρβάρας. Παρακράτηση της εγγύησης υπέρ της Σχολικής Επιτροπής
Σχολική Επιτροπή Β' Βάθμιας Εκπ. Δήμου Αγ. Βαρβάρας ΑΔΑ: 6ΦΖΟΟΞΣΔ-Ρ3Ψ 13/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 31 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ή σύμβαση μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του δημόσιου τομέα έτους 2023
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ225Ω6Θ-ΖΡΑ 09/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 207 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παράταση σύμβασης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΡΕΟ1Ω6Θ-173 07/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 202 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αύξηση ύψους δαπάνης – συμπλήρωση Κ.Α. δαπανών δεκτικών πάγιας προκαταβολής
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΖΝΡΩ6Θ-Χ75 07/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 184 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση χρηματοδότησης του Δήμου για την εκπόνηση του ΣΑΠ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 927ΘΩ6Θ-Υ5Ρ 07/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 115 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την προκήρυξη διενέργειας επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση λειτουργίας - εκμετάλλευσης του κυλικείου του 7ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Βαρβάρας και συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού».
Σχολική Επιτροπή Α' Βάθμιας Εκπ. Δήμου Αγ. Βαρβάρας ΑΔΑ: ΡΑ5ΔΟΞΣΔ-ΙΡΨ 06/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 31 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Περί έγκρισης σύναψης δανείου με ΤΠΔ με σκοπό την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Υποδομές ηλεκτροκίνησης - Ηλεκτρικά οχήματα - Σταθμοί φόρτισης Δήμου Αγίας Βαρβάρας» ενταγμένου στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΧ43Ω6Θ-Ε5Ρ 06/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 206 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΜΑ: «Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής (αριθ. αποφ. Οικονομικής Επιτροπής 185/2022)»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω3ΩΒΩ6Θ-3ΗΡ 06/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 205 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.