Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Αποφάσεις

ΑρχικήΑποφάσεις
Διαπιστωτική πράξη κατάταξης υπαλλήλων ΙΔΟΧ σε μισθολογικό κλιμάκιο του 4354/2015 (76/Α΄)
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 6ΤΥΞΟΡΑΘ-ΡΟ9 16/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 43/2018 Αρ. Αποφ.: 43 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικού 18ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Αγίας Βαρβάρας».
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 69ΔΚΟΡΑΘ-ΓΙΥ 16/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 40/2018 Αρ. Αποφ.: 40 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση πινάκων βαθμολογίας- κατάταξης ωφελούμενων του προγράμματος Κέντρο Ημερήσιας Φύλαξης Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Αγίας Βαρβάρας.
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 7Ν0ΨΟΡΑΘ-ΒΘ0 16/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 39/2018 Αρ. Αποφ.: 39 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΧΕΠ Β 259 RAINBOW WATERS ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΓΑΘΩΝ ΕΠΕ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: Ψ31ΦΟΡΑΘ-Ε9Ξ 16/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Β 259 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 260 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 7ΥΩΡΟΡΑΘ-1Ν3 16/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Β 260 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 261 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 6Μ8ΖΟΡΑΘ-ΘΑΟ 16/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Β 261 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΣΟΧ/12018)
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΘΖΔΩ6Θ-Ζ0Ι 16/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 8851 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΡΘΛΩ6Θ-Π04 16/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 8631 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω9ΘΦΩ6Θ-4ΟΚ 16/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 8545 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας από μουσικό (τούμπα) για την συμμετοχή του στη Φιλαρμονική Ορχήστρα στη λιτανεία του Προφήτη Ηλία
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 6ΧΛΡΟΡΑΘ-786 13/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 9881 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας από μουσικό (τρομπόνι) για την συμμετοχή του στη Φιλαρμονική Ορχήστρα στη λιτανεία του Προφήτη Ηλία
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΨΠ11ΟΡΑΘ-ΙΣΨ 13/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 9879 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας από μουσικό (τρομπόνι) για την συμμετοχή του στη Φιλαρμονική Ορχήστρα στη λιτανεία του Προφήτη Ηλία
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: Ω2ΖΨΟΡΑΘ-ΛΣ5 13/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 9878 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας από μουσικό (κρουστά) για την συμμετοχή του στη Φιλαρμονική Ορχήστρα, στη λιτανεία του Προφήτη Ηλία
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΨΨΜΑΟΡΑΘ-0ΤΨ 13/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 9877 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας από μουσικό (κρουστά) για την συμμετοχή του στη Φιλαρμονική Ορχήστρα, στη λιτανεία του Προφήτη Ηλία
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 6ΠΕΩΟΡΑΘ-Ξ9Ν 13/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 9876 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας από μουσικό (τρομπέτα) για την συμμετοχή του στη Φιλαρμονική Ορχήστρα στη λιτανεία του Προφήτη Ηλία
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 6ΒΔΡΟΡΑΘ-ΙΔΠ 13/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 9875 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας από μουσικό (κλαρινέτο) για την συμμετοχή του στη Φιλαρμονική Ορχήστρα , στη λιτανεία του Προφήτη Ηλία
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΩΠΚΠΟΡΑΘ-6ΟΧ 13/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 9874 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας από μουσικό (κόρνο) για την συμμετοχή του στη Φιλαρμονική Ορχήστρα στη λιτανεία του Προφήτη Ηλία
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: Ω0Δ4ΟΡΑΘ-Η3Δ 13/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 9873 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
«Επιβολή προστίμου για ανακριβή υποβολή δήλωσης τετραγωνικών μέτρων που αφορά στα δημοτικά τέλη, στο δημοτικό φόρο και στο τέλος ακίνητης περιουσίας»
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΘΛΗΩ6Θ-091 12/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 8656/12-07-2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια σε γάντια μπάνιου βρεφικά και σαλιάρες για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ»
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 7Α5ΛΟΡΑΘ-15Φ 12/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 9868 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Οικιοθελής αποχώρηση εργαζόμενου
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: Ω3ΠΤΟΡΑΘ-ΩΥΠ 12/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 42/2018 Αρ. Αποφ.: 42 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.