Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Αποφάσεις

ΑρχικήΑποφάσεις
«Αποδοχή οικειοθελούς αποχώρησης»
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 67Ω0ΟΡΑΘ-ΞΤΙ 18/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 55/2021 Αρ. Αποφ.: 55 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΧΕΠ Β241 ΜΙΚΡΟΣ ΝΟΤΟΣ ΑΜΚΕ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 699ΞΟΡΑΘ-ΒΣΣ 17/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Β241/2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β240 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΨΣΣ3ΟΡΑΘ-Υ0Ξ 17/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Β240/2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β239 ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 63ΛΥΟΡΑΘ-ΞΕΛ 17/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Β239/2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β238 ΕΠΑΑΕ ΜΟΝ ΑΕΕ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 6Δ2ΒΟΡΑΘ-561 17/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Β238/2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β237 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2020
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 6ΚΩΠΟΡΑΘ-ΡΘΕ 17/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Β237/2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β236 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 11/2021 ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΔΕΙΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 6929ΟΡΑΘ-9ΘΗ 17/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Β236/2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β235 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 11/2021 ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 9ΓΘ3ΟΡΑΘ-ΜΚΗ 17/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Β235/2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β234 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 11/2021 ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΩΔΛΦΟΡΑΘ-ΓΙΘ 17/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Β234/2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β233 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 11/2021 ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 6Ζ5ΧΟΡΑΘ-ΩΝΓ 17/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Β233/2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β232 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 11/2021 ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΨΦΨΠΟΡΑΘ-ΨΒ7 17/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Β232/2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β231 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 11/2021 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΡΩΗΨΟΡΑΘ-ΕΜ6 17/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Β231/2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β230 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 11/2021 ΩΔΕΙΟΥ ΙΔΑΧ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: Ψ412ΟΡΑΘ-ΥΤΦ 17/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Β230/2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β229 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 11/2021 ΚΗΦΗ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΩΑΠΑΟΡΑΘ-ΨΔΟ 17/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Β229/2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β228 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 11/2021 ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΔΑΧ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 6Ν7ΒΟΡΑΘ-ΖΜΒ 17/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Β228/2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β227 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ POS
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΩΘΘ7ΟΡΑΘ-ΓΦΥ 17/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Β227/2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Κ133 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΙΚΑ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΨΓΚΣΟΡΑΘ-Ι5Ζ 17/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Κ133/2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Κ132 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΙΚΑ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 6Κ5ΑΟΡΑΘ-4ΝΕ 17/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Κ132/2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Κ131 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΩΘΑ0ΟΡΑΘ-ΝΨΘ 17/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Κ131/2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Κ130 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΦΜΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΨΔΜ7ΟΡΑΘ-ΥΓ0 17/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Κ130/2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.