Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Αποφάσεις

ΑρχικήΑποφάσεις
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση χορήγησης θέσης στάθμευσης για την εξυπηρέτηση του Ιερού Προσκυνήματος Αγίας Μαρίνας
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΡΩ4ΞΩ6Θ-Κ9Λ 16/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 6 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων»
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΒΗΩΩ6Θ-ΚΟΨ 15/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αίτηση διαμαρτυρίας ιδιοκτητών παραχωρηθέντος ακινήτου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9Υ8ΘΩ6Θ-ΗΥΙ 15/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 52 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΧΕΠ Β 97 ΟΤΕ - Κ.Η.Φ.Η.
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 6ΛΚ9ΟΡΑΘ-ΤΧΚ 12/04/2021 Αρ. Πρωτ.: Β97/2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.) ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 2018ΣΕ04700021 ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΣΑΕ) 047, ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΡΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ » ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟ ΥΠΠΕΘ»
Σχολική Επιτροπή Α' Βάθμιας Εκπ. Δήμου Αγ. Βαρβάρας ΑΔΑ: 9ΧΛΑΟΞΣΔ-Η6Μ 09/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 17 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.) ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 2018ΣΕ04700021 ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΣΑΕ) 047, ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΡΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ » ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟ ΥΠΠΕΘ»
Σχολική Επιτροπή Α' Βάθμιας Εκπ. Δήμου Αγ. Βαρβάρας ΑΔΑ: 66Υ3ΟΞΣΔ-Κ73 09/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 16 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΧΕΠ Β 95 ΣΙΔΕΡΗΣ ΘΩΜΑΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΩΞΞ6ΟΡΑΘ-ΦΦΚ 09/04/2021 Αρ. Πρωτ.: Β95/2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 94 ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 6ΩΓ3ΟΡΑΘ-ΠΡΨ 09/04/2021 Αρ. Πρωτ.: Β94/2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 93 ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 60ΦΦΟΡΑΘ-7Ο5 09/04/2021 Αρ. Πρωτ.: Β93/2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 96 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΝ. Α.Ε.Ε.
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 6Η18ΟΡΑΘ-ΖΕΣ 09/04/2021 Αρ. Πρωτ.: Β96/2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΧΕΠ Β 91 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠ. ΚΗΦΗ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 6ΤΒΗΟΡΑΘ-Φ4Ρ 08/04/2021 Αρ. Πρωτ.: Β91/2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 92 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠ. ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ)
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΨΠΣ3ΟΡΑΘ-ΜΒΡ 08/04/2021 Αρ. Πρωτ.: Β92/2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 90 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠ. ΩΔΕΙΟΥ (ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ)
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 619ΔΟΡΑΘ-ΙΑ8 08/04/2021 Αρ. Πρωτ.: Β90/2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 89 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠ. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΩΞ0ΥΟΡΑΘ-ΩΝΑ 08/04/2021 Αρ. Πρωτ.: Β89/2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 88 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: Ω3ΥΝΟΡΑΘ-ΚΔΒ 08/04/2021 Αρ. Πρωτ.: Β88/2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 87 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 6ΖΣΨΟΡΑΘ-ΚΩΚ 08/04/2021 Αρ. Πρωτ.: Β87/2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 86 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΨΝΛΒΟΡΑΘ-5ΚΒ 08/04/2021 Αρ. Πρωτ.: Β86/2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 85 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΔΕΙΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 6ΨΝΓΟΡΑΘ-ΙΞΞ 08/04/2021 Αρ. Πρωτ.: Β85/2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
«Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω86ΝΩ6Θ-Ο5Ι 07/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 53 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχής υπηρεσίας μίσθωσης, συντήρησης, ολικής τεχνικής εξυπηρέτησης και προμήθειας του συνόλου των αναλωσίμων (εκτός χαρτιού φωτοαντιγραφής) και ανταλλακτικών ασπρόμαυρου ψηφιακού φωτοαντιγραφικού μηχανήματος , για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΨΤΟ4ΟΡΑΘ-ΤΚ0 07/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 12957 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.