Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Υπηρεσίες

ΑρχικήΥπηρεσίες
 • Δήμαρχος
 • Υπηρεσίες Υπαγόμενες Απευθείας στο Δήμαρχο
  • Γενικός Γραμματέας
  • Ειδικοί Συνεργάτες, Ειδικοί Σύμβουλοι ή Επιστημονικοί Συνεργάτες
  • Νομική Υπηρεσία
  • Αυτοτελές Τμήμα Δημάρχου και Αντιδημάρχων, Επικοινωνίας & Δημ. Σχέσεων
  • Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
  • Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
  • Τμήμα Διοίκησης
  • Τμήμα ΚΕΠ
  • Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού & Μισθοδοσίας
 • Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος
  • Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης
  • Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
  • Τμήμα Μελετών, Κατασκευών & Επίβλεψης Έργων
  • Τμήμα Κηποτεχνίας & Πρασίνου
  • Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
  • Τμήμα Επισκευών & Συντήρησης
 • Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής
  • Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
  • Τμήμα Εποπτείας, Ελέγχου και Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας
  • Τμήμα Προστασίας Ηλικιωμένων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 • Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας
  • Τμήμα Προσχολικής Αγωγής
  • Τμήμα Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης
  • Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Οργάνωσης
 • Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών
  • Τμήμα Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας
  • Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας
 • Δ/νση Πολιτισμού & Αθλητισμού
  • Τμήμα Πολιτισμού
  • Τμήμα Αθλητισμού
  • Τμήμα Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς
COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
Hide content for the accessibility