Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Τμήμα Προσχολικής Αγωγής

ΑρχικήΟργανόγραμμαΤμήμα Προσχολικής Αγωγής

Επιμελείται της παροχής ενιαίας προσχολικής αγωγής στα φιλοξενούμενα νήπια και βρέφη εφαρμόζοντας σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα με τις ισχύουσες διατάξεις και τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας.

Για την εξυπηρέτηση των κατοίκων του Δήμου, οι δομές προσχολικής αγωγής συγκροτούνται σε οργανικές μονάδες επιπέδου γραφείου, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών.

Σε κάθε οργανική μονάδα επιπέδου γραφείου, παιδικού ή βρεφονηπιακού σταθμού, ορίζεται προϊστάμενος του παιδικού ή βρεφονηπιακού σταθμού.

Αρμοδιότητες σε θέματα Προσχολικής Αγωγής

 1. Φροντίζει για τη σωστή και ολόπλευρη ψυχοσωματική και κοινωνική ανάπτυξη καθώς και για την νοητική και ψυχοκινητική εξέλιξη των παιδιών, με πραγματοποίηση ατομικών και ομαδικών προγραμμάτων, κύκλους παιδαγωγικών δραστηριοτήτων, παιδαγωγικά εργαστήρια και άλλες παιδαγωγικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα και ανάλογα με την ηλικία τους.
 2. Βοηθά τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβασή τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον.
 3. Φροντίζει να εξαλείψει κατά το δυνατό τις διαφορές που προκύπτουν από το πολιτιστικό – οικονομικό – μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους (παιδιά εργαζομένων, κύρια των οικονομικά ασθενέστερων στρωμάτων) και να παρέχει αντισταθμιστική αγωγή.
 4. Εξυπηρετεί τους εργαζόμενους γονείς, τους ευαισθητοποιεί, ενημερώνει και προβληματίζει σε θέματα παιδαγωγικής και παιδικής ψυχολογίας.
 5. Παρέχει ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούνται τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
 6. Εποπτεύει, συντονίζει και κατευθύνει το παιδαγωγικό έργο του Σταθμού.
 7. Φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία των Σταθμών και την τήρηση του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας.
 8. Κάθε άλλη λεπτομέρεια λειτουργίας των επί μέρους υπηρεσιών μη αναφερόμενη στον παρόντα Ο.Ε.Υ. ρυθμίζεται από τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών.
 9. Συντάσσει σε συνεργασία με τον Παιδίατρο τα εβδομαδιαία διαιτολόγια σίτισης των φιλοξενούμενων παιδιών.

Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

 1. Επιμελείται την παροχή σύγχρονης προσχολικής αγωγής στα φιλοξενούμενα βρέφη και νήπια σε συνεργασία με το προσωπικό του Σταθμού.
 2. Συνεργάζεται αρμονικά με την προϊσταμένη του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής, στην οποία οφείλει να παρέχει κάθε στοιχείο για να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία του και η επίτευξη των σκοπών του.
 3. Εποπτεύει, συντονίζει και κατευθύνει το παιδαγωγικό έργο του Σταθμού.
 4. Εισηγείται στην προϊστάμενη του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής τις ανάγκες του Σταθμού σε προσωπικό και πάσης φύσεως εξοπλισμό και την επιμόρφωση του προσωπικού.
 5. Συγκαλεί το προσωπικό του Σταθμού για ενημέρωση, καθοδήγηση και προγραμματισμό αρμοδιοτήτων, υποχρεωτικά με την έναρξη λειτουργίας κάθε νέας περιόδου του Σταθμού και όποτε κριθεί αναγκαίο.
 6. Μεριμνά για την τήρηση του ωραρίου του προσωπικού, προγραμματίζει, εισηγείται και προεγκρίνει τις άδειες αυτού, ώστε να μην δημιουργούνται λειτουργικά προβλήματα στο Σταθμό.
 7. Ενημερώνει την Προϊσταμένη του Τμήματος Προ- σχολικής Αγωγής για την διαγραφή των νηπίων, καθώς και για την καθημερινή αλλά και μηνιαία παρουσία νηπίων-βρεφών και προσωπικού.
 8. Ενημερώνει την Προϊσταμένη του Τμήματος Προ- σχολικής Αγωγής και τον Παιδίατρο σχετικά με την υγεία των φιλοξενούμενων παιδιών.
 9. Επιλαμβάνεται για την έγκαιρη προμήθεια και τον εφοδιασμό του Σταθμού με τα αναγκαία είδη διατροφής των νηπίων και βρεφών, είδη ψυχαγωγίας, εκπαιδευτική ύλη, για την καλή φύλαξη, διαχείριση, συντήρηση και διάθεση τους, αλλά και τα λοιπά υλικά που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του Σταθμού, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
 10. Επιμελείται με υπευθυνότητα την τήρηση των κανόνων υγιεινής και καθαριότητας σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Σταθμού.
 11. Παρακολουθεί την καλή και έγκυρη παρασκευή του φαγητού και εποπτεύει για την υγιεινή και σωστή διανομή του.
 12. Συντάσσει και υπογράφει τα δελτία εισαγωγής και εξαγωγής υλικού με τον υπεύθυνο για την χρήση υπάλληλο.
 13. Ενημερώνει για τις μηνιαίες οικονομικές εισφορές των γονέων (τροφεία) με διαβιβαστικό έγγραφο προς την Προϊσταμένη του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής.
 14. Είναι υπεύθυνη για την τήρηση των παρακάτω βιβλίων:
  1. Βιβλίο παρουσίας προσωπικού.
  2. Βιβλίο διδαχθείσης ύλης που καταχωρεί και υπογράφει καθημερινά με το παιδαγωγικό προσωπικό.
  3. Βιβλίο παρουσίας νηπίων και βρεφών.
  4. Βιβλίο υλικού (αναλώσιμου και μη αναλώσιμου).
  5. Βιβλίο αποθήκης τροφίμων.
  6. Βιβλίο αποθήκης ειδών καθαριότητας.
  7. Μητρώο Νηπίων-Βρεφών.
  8. Ατομικές ιατρικές καρτέλες νηπίων και βρεφών.
  9. Φάκελο κτιρίου με πάσης φύσεως έγγραφο για την λειτουργία του Σταθμού.
 15. Φροντίζει γα τη σωστή διαχείριση – φύλαξη και συντήρηση της λοιπής εν γένει περιουσίας του Σταθμού.
 16. Διαχειρίζεται τα κλειδιά του Σταθμού και της κάθε αποθήκης υλικού αυτού.

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Προϊστάμενος/η
ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΕ ΒΟΗΘ. ΒΕΡΦΟΚΟΜΩΝ
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΚΟΚΚΙΝΗ - ΓΕΝΝΑΤΑ ΘΕΩΝΗ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΛΑΣΣΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
ΛΥΜΠΕΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΜΑΛΛΗ ΒΑΓΙΑ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΜΟΙΡΑ ΣΟΦΙΑ ΔΕ ΒΟΗΘ. ΒΕΡΦΟΚΟΜΩΝ/ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Σχετικές Δομές

Αναλυτική λίστα σημείων
COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.