Τμήμα Κηποτεχνίας & Πρασίνου

Αντικείμενο του τμήματος είναι η μελέτη και εκτέλεση εργασιών ανάπτυξης πρασίνου δηλαδή συντήρησης, καθαριότητας, φυτοπροστασίας, βελτίωσης και επέκτασης των χώρων πρασίνου και γενικά των υπαίθριων χώρων του δήμου (πάρκα, κήποι, άλση, παιδικές χαρές, δενδροστοιχίες, παρτέρια κ.λπ.)

Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται:

  • Θέματα Σχεδιασμού και Εποπτείας
  • Θέματα Συντήρησης Πρασίνου