Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Δημοτικό Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

ΑρχικήΔημοτικό Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Η ιδέα της ίδρυσης του Δημοτικού Ελεύθερου Ανοικτού Πανεπιστήμιου Αγίας Βαρβάρας είναι διαποτισμένη από την διαπίστωση ότι οι δημότες της πόλης της Αγίας Βαρβάρας έχουν ανάγκη για συνεχή και έγκριτη επιστημονική ενημέρωση και γνώση καθώς σήμερα η εκπαίδευση και η παιδεία έχουν αποκτήσει νέα φιλοσοφία, στρέφονται σε καινούριες κατευθύνσεις και οι γνωστικοί ορίζοντες διευρύνονται και επεκτείνονται.

Όραμα και στόχος είναι αρχικά να δοθεί η ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο, πέρα από ηλικία, μορφωτικό επίπεδο και επαγγελματική ενασχόληση, να διευρύνει τους ορίζοντες της σκέψης του και τα πνευματικά του ενδιαφέροντα με θεματικούς κύκλους ημερίδων, διαλέξεων, καθώς και συνεδρίων με επίκαιρα όσο και διαχρονικά θέματα και ζητήματα.

Η διοργάνωση διαλέξεων εντάσσεται στα πλαίσια της δια βίου μάθησης και στοχεύει στη διαρκή επιμόρφωση του απλού πολίτη με παροχή ποιοτικής και έγκυρης γνώσης.

Κάθε δημότης μπορεί να επιλέξει ελεύθερα τα μαθήματα, που τον ενδιαφέρουν μέσα από την προβολή θεμάτων, ζητημάτων και προβλημάτων της σύγχρονης ζωής: εκπαίδευση, παιδεία, ψυχολογία, κοινωνιολογία, οικονομία, πολιτισμός, περιβάλλον, ιστορία, λαογραφία, δημόσιες και διεθνείς σχέσεις, φιλοσοφία, λογοτεχνία, υγεία και γενικότερα ό,τι σχετίζεται με τον πολιτισμό της καθημερινής ζωής.

Η Επιστημονική Επιτροπή από έγκριτους πανεπιστημιακούς δασκάλους ή διδάκτορες ερευνητές θα έχει την ευθύνη της σύνταξης των προγραμμάτων σπουδών και της επιλογής των εκπαιδευτικών, οι οποίοι ανιδιοτελώς θα προσφέρουν τις γνώσεις τους στους εγγεγραμμένους και μετά από κάθε μάθημα-διάλεξη θα ακολουθεί διάλογος.

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΔΕΑΠ έχει την ευθύνη να ελέγχει και να συντονίζει τη λειτουργία του και να προτείνει και άλλες δράσεις.

Από τις διαλέξεις, τις συνομιλίες και τις συχνές ανταλλαγές απόψεων και ιδεών θεωρούμε ότι θα αναδειχτούν σημαντικά θέματα και ζητήματα για τους πολίτες, οι οποίοι με το Δημοτικό Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Αγίας Βαρβάρας θα μπορούν να ξαναζωντανέψουν τα ενδιαφέροντά τους και να έρθουν σε επαφή με ποικίλα γνωστικά πεδία. Έτσι η δια βίου παιδεία θα αρχίσει να υλοποιείται ουσιαστικά.

Επικοινωνία

Τμήμα Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης
Πληροφορίες: Σιγάλα Όλγα
Τηλέφωνο: 216 8099635
Email: deap@agiavarvara.gr

Δημοσιεύσεις ΔΕΑΠ

COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
Hide content for the accessibility