Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Διακοπή μαθημάτων στο 1ο Δημοτικό σχολείο του Δήμου.

post
15/11/2022 - Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις, Μη κατηγοριοποιημένο

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ΄αριθμ. 307

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ

 Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 75 παρ. Ι περιπτ. στ υποπεριπτ. 27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.4 του Π.Δ. 79/2017.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Τη διακοπή των μαθημάτων από την Πέμπτη 17/11/2022 και ώρα 11π.μ. έως και τη Δευτέρα 21/11/2022 στο 1ο δημοτικό σχολείο, που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, λόγω τεχνικών εργασιών που καθιστούν αδύνατη την προσέλευση των μαθητών στο εν λόγω σχολείο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠ. ΜΙΧΟΣ

Σχετικά έγγραφα

COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.