Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Συγκρότηση Επιτροπής

post
04/04/2013 - Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Αγία Βαρβάρα    4-4-2013
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                  Αρ. Πρωτ    2971
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ           

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διοικητικών Υπηρεσιών  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ   : Διοικητική
ΓΡΑΦΕΙΟ     : Δημοτικού Συμβουλίου                                       
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ :  Αριστομένους  8  –   Τ.Κ. 123.51
ΤΗΛΕΦΩΝΟ  : 213 20 19 344/345  
Fax             : 213 20 19 395

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Δήμου Αγίας  Βαρβάρας Αττικής

Έχοντας υπόψη:

1.       Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011

2.       Την υπ΄αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)

3.       Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4.       Την υπ΄αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/1.18/οικ. 21700/19.9.2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

5.       Την υπ’ αριθ. 22/19-2-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός δυο Δημοτικών Συμβούλων για τη συγκρότηση της Επιτροπής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών μέχρι του ποσού των 2.934,70 για το έτος 2013 (Π.Δ. 28/80  άρθρο 64) σύμφωνα με την οποία οριστήκανε ως μέλη της, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Νικόπουλος Λεωνίδας (Τακτικό μέλος) με αναπληρωτή του τον Παναρίτη Κωνσταντίνο.

6.       Την υπ’ αριθ. 23/19-2-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός δυο Δημοτικών Συμβουλών με τους αναπληρωτές τους ως μελών της  επιτροπή παραλαβής έργων άξιας μέχρι του ποσού των  5.869,41 €  για το έτος 2013. ) σύμφωνα με την οποία οριστήκανε ως μέλη της, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καλούμενος Αντώνης (Τακτικό μέλος) με αναπληρωτή του τον Κοντοστάθη Δημήτρη.

7.       Την με αριθ. Πρωτ. 2285/13-3-2013 έγγραφη παραίτηση του κ. Νικόπουλου Λεωνίδα από μέλος της Επιτροπής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών μέχρι του ποσού των 2.934,70 για το έτος 2013

8.       Την από 7-3-2013 δήλωση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Παναρίτη Κωνσταντίνου όπως αυτή καταγράφηκε στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου και αναφέρει: «…ότι οι Σύμβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης», δεν δεχόμαστε να είμαστε στις επιτροπές που χωρίς να μας ρωτήσετε και όταν μας ρωτήσατε σας είπαμε ότι δεν δεχόμαστε να είμαστε στις επιτροπές που μας διορίσατε. Αυτό σας το λέμε για να διευκολύνουμε τη δουλειά σας και τους χειρισμούς που πρέπει να κάνετε. Δεν το κάναμε βέβαια επίσημα με δήλωση εδώ στο μικρόφωνο, για αυτό το κάνουμε σήμερα, να καταγραφεί…»

9.       Την ανάγκη ανάδειξης των παραιτηθέντων μελών Δημοτικών Συμβούλων για τη συγκρότηση επιτροπών για:

10.    Τις υπηρεσιακές  ανάγκες του Δήμου μας.

Γνωστοποιούμε:

Ότι η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου την Δευτέρα 8-4-203 και ώρα 12:00 μ. θα διεξάγει δημόσια   κλήρωση για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών Δημοτικών Συμβούλων, που θα συμπληρώσουν και θα συγκροτήσουν τίς επιτροπές:

λόγω παραίτησης μελών της.

 

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στη ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Διευθυντής

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ

ΠΕ/Β΄

 

COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.