Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Ειδικοί Συνεργάτες, Ειδικοί Σύμβουλοι ή Επιστημονικοί Συνεργάτες

ΑρχικήΟργανόγραμμαΕιδικοί Συνεργάτες, Ειδικοί Σύμβουλοι ή Επιστημονικοί Συνεργάτες

Οι Ειδικοί Σύμβουλοι ή Ειδικοί Συνεργάτες ή Επιστημονικοί Συνεργάτες ασκούν, καθήκοντα επιτελικά και δεν έχουν αποφασιστικές αρμοδιότητες. Παίρνουν απευθείας εντολές από τον Δήμαρχο στον οποίο υποχρεούνται να δίνουν λόγο σε κάθε περίπτωση. Παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων που ορίστηκαν να υπηρετήσουν (ν. 1416/1984 άρθρο 67). Συνεργάζονται με τη διοίκηση και τις διευθύνσεις του Δήμου για τη συγκέντρωση των στοιχείων που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου που τους ανατέθηκε.

COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.