Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Τμήμα Διοίκησης

ΑρχικήΟργανόγραμμαΤμήμα Διοίκησης
Αρμόδια Υπηρεσία: Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Αρμοδιότητες διοικητικής μέριμνας

 1. Μεριμνά για τη λειτουργία του κεντρικού πρωτοκόλλου του Δήμου και διεκπεραιώνει τα σχετικά έγγραφα σε συνεργασία με τις επιμέρους υπηρεσίες.
 2. Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου.
 3. Μεριμνά για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των κτιριακών και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.
 4. Μεριμνά για τη φύλαξη και ασφάλεια και καθαριότητα των κάθε είδους εγκαταστάσεων του Δήμου σε συνεργασία με τις υπηρεσίες που έχουν σχετικές αρμοδιότητες.
 5. Μεριμνά για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου.
 6. Μεριμνά για τις μετακινήσεις και μεταφορές του προσωπικού του Δήμου.

Αρμοδιότητες υποστήριξης των πολιτικών οργάνων του Δήμου

 1. Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τα συλλογικά διοικητικά αιρετά όργανα του Δήμου, δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και την Εκτελεστική Επιτροπή (οργάνωση συνεδριάσεων, τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων, παραγωγή, διεκπεραίωση, διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων, ρύθμιση συναντήσεων, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου αποφάσεων συλλογικών οργάνων κ.λπ.).
 2. Παρέχει διοικητική υποστήριξη προς τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων τις Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και προς το Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.
 3. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και σύμφωνα με οριζόμενα από την νομοθεσία παρέχει στον Δημοτικό Διαμεσολαβητή στοιχεία για τη διεκπεραίωση υποθέσεων του Δήμου.
 4. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στις δημοτικές παρατάξεις.
 5. Μεριμνά για την ενημέρωση των πολιτικών οργάνων και των υπηρεσιών του Δήμου για τις αποφάσεις που λαμβάνουν τα όργανα του Δήμου.
 6. Τηρεί το αρχείο των εκπροσώπων του Δήμου σε δια-φόρους φορείς και όργανα και μεριμνά για την αποστολή στοιχείων στους εκπροσώπους και την παραλαβή και διεκπεραίωση των εκθέσεων που υποβάλλουν στο Δήμο.
 7. Μεριμνά για τον συντονισμό κάθε είδους εκλογικών διαδικασιών.

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
ΖΑΧΑΡΙΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ Προϊστάμενος/η 213 2019351 virginiaz@agiavarvara.gr
ΚΤΕΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΥΕ ΚΑΘ. ΕΣΩΤ. ΧΩΡΩΝ
ΜΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΜΑΝΤΙΚΑ ΒΑΡΒΑΡΒΑ ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ-ΘΥΡΩΡΩΝ
ΠΑΠΑΛΙΩΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ-ΘΥΡΩΡΩΝ
ΠΕΤΣΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 213 2019245 evip@agiavarvara.gr
COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.