Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

post
24/08/2021 - Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
για φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την
πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 (Ν.4764/2020)

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθ. 165-172 του ν.4764/2020 (ΦΕΚ
256Α΄/23-12-2020) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις των άρθρων 35-36 του
ν.4807/2021 (ΦΕΚ 96/Α΄/11.6.2021) ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή
θα βεβαιωθούν από 15.2.2020 μέχρι 30.6.2021 και οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες,
συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως 11.6.2021 έως και σε 100
μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης τα 20,00 € για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα
και των 50,00 € για οφειλέτες επιχειρήσεις.

Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα έχουν
υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 (ΚΥΑ
18440/10.03.2021 (ΦΕΚ 961/11.03.2021 τεύχος Β’)

Α. Επιχείρηση – νομικό πρόσωπο
1. με Κ.Α.Δ. που εντάσσεται στον πίνακα που προσαρτάται ως Παράρτημα στην ΚΥΑ
18440/10.03.2021 (ΦΕΚ 961/11.03.2021 τεύχος Β’)

Β. Φυσικό πρόσωπο
1. εργαζόμενος του οποίου η σύμβαση εργασίας τέθηκε ή τελεί σε αναστολή στο πλαίσιο
αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19
2. άνεργος
3. που ενισχύθηκε από μέτρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη
στήριξή του στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19
4. ιδιοκτήτης εκμισθωμένου ακινήτου του οποίου τα μισθώματα μειώθηκαν με εντολή
δημόσιας αρχής στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19.
Οι οφειλές που εντάσσονται στην παρούσα ρύθμιση απαλλάσσονται κατά ποσοστό, που φτάνει
και το 100% ανάλογα με το πλήθος των δόσεων, από τις προσαυξήσεις και τους τόκους
εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη
υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

Μέχρις ότου τεθεί σε πλήρη λειτουργία η ειδική εφαρμογή στην ενιαία Ψηφιακή Πύλη της
Δημόσιας Διοίκησης, η αίτηση με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλεται
στο Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη
διεύθυνση tameiakh@agiavarvara.gr

Προθεσμία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση μέχρι 31.10.2021

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας του
Δήμου στα τηλέφωνα: 213 2019331-34.

Σχετικά έγγραφα

COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.