Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου, με (1) ατόμου ΠΕ/ΤΕ Ειδικού Επιστήμονα – Ερευνητή για την για το Συντονισμό και την Παρακολούθηση της Πιλοτικής Δράσης του Προγράμματος «Ι_do: A youth-led alliance, building @ctive Roma citizens που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, REC Programme 2014-2020 / DG Justice.

post
10/10/2019 - Μη κατηγοριοποιημένο

Σχετικά έγγραφα

COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.