Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  (άρθρο 26 παρ. 2 του Ν.4412/2016) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021»

post
07/10/2020 - Γραφείο Προμηθειών, Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση κατόπιν προηγούμενης δημοσίευσης σχετικής προκήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 περ. β΄ του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 29 του Ν. 44212/2016, με τροποποίηση των όρων της 17238/30-12-2019 Διακήρυξης [ως προς τον τελικό προϋπολογισμό – (λίτρα) των ομάδων: 2 (πετρέλαιο κίνησης) & 3 (βενζίνη αμόλυβδη)] με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021».

O συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας διαμορφώθηκε στο ποσό των 196.365,42€ (χωρίς το ΦΠΑ) και 243.492,90 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων της ομάδας 2 (πετρέλαιο κίνησης) & 3 (βενζίνη αμόλυβδη), όπως αυτά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας προκαταρκτικής προκήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην παρούσα ανταγωνιστική διαδικασία με  διαπραγμάτευση.

Σχετικά έγγραφα

COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.