Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

post
15/04/2013 - Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΣΧΑ 2013

 

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας θα υλοποιήσει πρόγραμμα υποστήριξης απόρων και οικονομικά αδύναμων οικογενειών με τρόφιμα για το Πάσχα. Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές  12-22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου (κεντρική κοινωνική υπηρεσία, 1ο & 3ο ΚΑΠΗ, ΚΕΦΑ) και να υποβάλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με συνδυαστικά κριτήρια.

 

Πίνακας συνδυαστικών κριτηρίων και απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής

 

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Εντοπιότητα: κατά προτεραιότητα Δημότες – κάτοικοι Αγίας Βαρβάρας και ελλείψει  κάτοικοι μη δημότες και δημότες μη κάτοικοι

 

·         Αντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

·         Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)

·         Επίδειξη οποιουδήποτε εγγράφου αποδεικνύει τη διεύθυνση κατοικίας

Οικονομική αδυναμία: οικονομικά αδύναμοι χωρίς εισόδημα κατά προτεραιότητα ή με ελάχιστο εισόδημα

 

·         Βιβλιάριο απορίας  ή εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2012

·         Επίδειξη αποδεικτικού είσπραξης επιδόματος ή σύνταξης

Οικογένειες με ανήλικα τέκνα

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)

Μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)

Ανεργία: άνεργοι  που δεν επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ

Επίδειξη κάρτας ανεργίας και καταγραφή στο έντυπο αίτησης του αριθμού της κάρτας

Προβλήματα υγείας για τα οποία ο ασθενής δεν επιδοτείται

Επίδειξη αποδεικτικού του προβλήματος υγείας (πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση, εξιτήριο νοσοκομείου κλπ)

Παράγοντες δημιουργίας παρούσας οικονομικής και κοινωνικής  κρίσης (έξωση, χρέη, κακοποίηση κλπ)

Έκθεση Κοινωνική Έρευνας και επίδειξη αντίστοιχων δικαιολογητικών

 

·        Οι Μετανάστες υποχρεούνται να προσκομίσουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και επιπρόσθετα την άδεια παραμονής τους.

 

 

COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.