Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ

post
21/07/2022 - Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις, Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Διακηρύττει φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού αναψυκτήριου

«ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ»

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα – Αριστομένους 8, Αγία Βαρβάρα ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής την 03/08/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 το μεσημέρι και θα πραγματοποιηθεί μεταξύ όσων δηλώσουν νόμιμα και εμπρόθεσμα συμμετοχή σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και θα καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά τους στην αρμόδια Επιτροπή, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και τις 02/08/2022.

Η δημοπρασία θα είναι φανερή και πλειοδοτική με ελάχιστο όριο εκκίνησης της δημοπρασίας για το μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των 1.900,00€

Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε 2 τουλάχιστον τοπικές εφημερίδες δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί επίσης, οπωσδήποτε σε μια εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα διενέργειας της δημοπρασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης της δημοπρασίας και σχετικό αντίγραφο αυτής από τις υπηρεσίες του Δήμου Αγίας Βαρβάρας (πληροφορίες στο Τμήμα Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας στα τηλέφωνα 213/2019335,336,337, 338).

                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

                                                                                     ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠ. ΜΙΧΟΣ   

                 

Σχετικά έγγραφα

COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.