Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2ης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 – ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

post
14/02/2018 - Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις, Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης της δημοπρασίας και σχετικό αντίγραφο αυτής από τις υπηρεσίες του Δήμου Αγίας Βαρβάρας  (πληροφορίες στο Τμήμα Προσόδων  και Δημοτικής Περιουσίας στα τηλέφωνα 213/2019335, 336, 337, 338).

Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια πανελλαδικής εμβέλειας εφημερίδα καθώς και σε μία (1) τοπικής εμβέλειας, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΠΛΑΝΗΣ

 

 

                                                                 

 

COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.