Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας μετασχηματίζεται ψηφιακά με την «ΙΡΙΔΑ»

post
02/06/2021 - Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Το πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και εργασιών “ΙΡΙΔΑ” χρησιμοποιεί από 1/6/2021 για τη λειτουργία όλων των υπηρεσιών του ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας. Με μηδενικό κόστος, αξιοποιείται ένα πληροφοριακό σύστημα του δημοσίου και παύει πλέον η διακίνηση χαρτιού καθώς, εφεξής όλα τα έγγραφα θα διακινούνται ηλεκτρονικά.

Είναι προφανές ότι ενισχύεται η αποδοτικότητα, η διαφάνεια, ο ιεραρχικός έλεγχος και ο συντονισμός των υπηρεσιών του Δήμου και κατά συνέπεια η συνολική διοικητική ικανότητα του, πλέον, ανταποκρίνεται με ταχύτητα, ακρίβεια και διαφάνεια στις λειτουργικές απαιτήσεις ενός σύγχρονου οργανωτικού περιβάλλοντος, ενώ, παράλληλα, επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση πόρων.

Πλέον όλες οι υπηρεσίες του Δήμου καταρτίζουν, συντάσσουν, υπογράφουν, διακινούν και αρχειοθετούν ψηφιακά όλα τα εισερχόμενα, εξερχόμενα και εσωτερικά διακινούμενα υπηρεσιακά έγγραφα, αλλά και έγγραφα εξωτερικής αλληλογραφίας.

Η εξοικονόμηση δεκάδων χιλιάδων ευρώ ετησίως, και η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, με κύριο χαρακτηριστικό την αμεσότητα και ταχύτητα, συνθέτουν τις προϋποθέσεις για ένα επιτυχημένο εγχείρημα μετάβασης του Δήμου μας στη νέα ψηφιακή εποχή.

 

Σχετικά έγγραφα

COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.