Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Προγράμματα Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης

ΑρχικήΚοινωνική ΠολιτικήΠρογράμματα Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης

Δια Βίου Εκπαίδευση Ενηλίκων

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας με την υπ’ αριθμ. 164/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποφάσισε τη συμμετοχή του στην Πράξη “Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)- Νέα Φάση” με κωδικό ΟΠΣ 5002212, του Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΕΣΠΑ 2014-2020), προκειμένου να προχωρήσει στην υλοποίηση νέων προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, μέσω του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Αγίας Βαρβάρας.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων “Κέντρα Διά Βίου Μάθησης-Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας” που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Τα προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και την Δια Βίου Μάθηση Ενηλίκων, που εφαρμόζει ο Δήμος μας, στοχεύουν στην αναβάθμιση του επιπέδου εκπαίδευσης και δεξιοτήτων σε νέες τεχνολογίες, ξένες γλώσσες κλπ. όλου του πληθυσμού. Επίσης, επιτρέπουν στο κοινωνικό μας σύνολο να ανταποκριθεί στις ισχυρές προκλήσεις που έρχονται με ταχύτατους ρυθμούς.

Τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα μέσα από τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες, άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους, φοιτητές κλπ. χωρίς οικονομικό κόστος αλλά με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα, απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.

 

 

COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
Hide content for the accessibility