Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Εγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

post
16/07/2014 - Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας σας ενημερώνει σχετικά με τις εγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.

Για τη νέα σχολική χρονιά 2014-2015, όλοι οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί θα φιλοξενήσουν νήπια και βρέφη με το επιδοτούμενο πρόγραμμα « Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής».

Πληροφορίες για το πρόγραμμα και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα απευθύνεστε στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ( Μυλλέρου 73-77, Αθήνα, τηλ. 210 5214600 και στο www.eetaa.gr . )

Επίσης, θα φιλοξενηθούν νήπια και βρέφη οικογενειών που δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα π.χ. εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, κ.λ.π.

Η Διεύθυνση των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών θα δέχεται αιτήσεις εγγραφής για βρέφη και νήπια των οποίων οι μητέρες ή οι πατέρες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο παραπάνω πρόγραμμα από 15 Ιουλίου 2014 έως και 4 Αυγούστου 2014.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω :

1. Αίτηση της μητέρας, του πατέρα ή του κηδεμόνα

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι, όπου θα αναφέρεται και το ύψος των μικτών και των καθαρών αποδοχών τους, καθώς και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενσήμων (μηχανογραφημένα δελτία ΙΚΑ) των γονέων .

4. Βεβαίωση γιατρού για την καλή υγεία και σωματική αρτιμέλεια του παιδιού, καθώς και φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού και τις σελίδες με τα εμβόλια που προβλέπονται από την ηλικία του παιδιού. Επίσης, πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης.

5. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος έτους ή αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.

6. Υπεύθυνη δήλωση για την οικονομική και οικογενειακή κατάσταση των γονέων.

7. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στο Σταθμό εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η ισχύουσα άδεια παραμονής.

Οι αιτήσεις εγγραφής θα κατατίθενται στη Διεύθυνση των Παιδικών Σταθμών ( Κρήτης και Παλ. Πολεμιστών 28 ) κατά τις εργάσιμες ημέρες από 10.00 – 14.00 .

Έντυπα των αιτήσεων εγγραφής μπορείτε να προμηθεύεστε από όλους τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση των Παιδικών Σταθμών, Κρήτης & Π.Πολεμιστών 28 και στο τηλ. 210 5621310.

 

COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.