Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

post
10/07/2020 - Γραφείο Προμηθειών, Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών: Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης

«ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ», Εκτιμώμενης αξίας 45.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)

 

Σημείωση : Σε διευκρινιστικό ερώτημα που τέθηκε από ενδιαφερόμενη εταιρεία σας πληροφορούμε ότι

Το φυσικό αντικείμενο αφορά συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά την έννοια της περίπτωσης (β) της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Υπάρχει σχετική αναφορά στην προτελευταία σελίδα της μελέτης (με bold).

Δεν αφορά υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της περίπτωσης (α) της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Σχετικά έγγραφα

COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.