Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού έργου «Βιοκλιματική αστική ανάπλαση οδών Π.Π. Γερμανού στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας»

post
28/12/2018 - Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου του έργου «Βιοκλιματική αστική ανάπλαση οδών Π.Π. Γερμανού στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας» συνολικής εκτιμώμενης αξίας 4.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 και τους όρους της διακήρυξης και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου.

 

Όλα τα έγγραφα της σύμβασης βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο (α/α συστήματος 79164):

http://www.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx

Σχετικά έγγραφα

COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.