Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

post
08/02/2021 - Γραφείο Προμηθειών, Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τη προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων: α) για τους παιδικούς & βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου, β) για τις ανάγκες του προγράμματος σίτισης της Δομής Παροχή Συσσιτίου, γ) για τις ανάγκες λειτουργίας της Δομής Κοινωνικό Παντοπωλείο», προϋπολογισμού 113.996,92€ (με Φ.Π.Α.), & με την άσκηση του δικαιώματος τρίμηνης παράτασης (με αντίστοιχη αύξηση της προϋπολογισθείσας αξίας κατά 25%), η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 142.496,15€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Σχετικά έγγραφα

COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.