Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού έργου « ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (Δ’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ» & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΣΒΟΥΡΑ») ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017».

post
23/06/2022 - Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις, Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου του έργου “ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (Δ’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ» & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΣΒΟΥΡΑ») ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017”  συνολικής εκτιμώμενης αξίας 103.837,60€ (με Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 και τους όρους της διακήρυξης και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου.

Όλα τα έγγραφα της σύμβασης βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο (α/α συστήματος  189885):

http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx

 

Σχετικά έγγραφα

COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.