Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Τ.Υ. & Περιβάλλον

ΑρχικήΔιαδικασίεςΤ.Υ. & Περιβάλλον
 1. Αίτηση
 2. Άδεια οικοδομής
 3. Συμβολαιογραφική πράξη χώρου στάθμευσης
 4. Κάτοψη PILOTIS ή ισογείου
 5. Τοπογραφικό διάγραμμα
 6. Διάγραμμα κάλυψης
 1. Αίτηση
 2. Εγγυητική επιστολή (για δημόσιες υπηρεσίες)
 3. Σχεδιαγράμματα τομών (για δημόσιες υπηρεσίες)
 1. Αίτηση
 2. Άδεια οικοδομής αν δεν υπάρχει συμβόλαιο
 1. Aίτηση
 2. Συμβόλαιο
 3. Τοπογραφικό διάγραμμα
 4. Διάφορα παραστατικά που να αποδεικνύουν την παλαιότητα του κτίσματος
 1. Aίτηση
 2. Τομή
 3. Τοπογραφικό διάγραμμα ίδιο με αυτό που κατατίθεται στην Πολεοδομία
COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.