Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Πρόνοια

 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ αιτούντος
 2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ (Ε1) & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (για εισοδήματα 2016), του αιτούντος και των φιλοξενούμενων (αν υπάρχουν)
 3. Ε9 : ομοίως με το παραπάνω
 4. Ε2: ομοίως με το παραπάνω ( αφορά είσπραξη ενοικίων ή δωρεάν παραχώρηση)
 5. ΕΝΦΙΑ (αξία ακίνητης περιουσίας): ομοίως με το παραπάνω
 6. IΒΑΝ (Τραπεζικός λογαριασμός) του αιτούντος-δικαιούχου
 7. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
 8. BEBAIΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ για όσους εργάζονται (να αναγράφεται το καθαρό ποσο΄)
 9. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ (Πρόνοιας, Α21 κ.λ.π.)
 10. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ (ως ενοικιαστής)
 11. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΕΗ
 12. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ (ενήλικων μαθητών – σπουδαστών έως 25 ετών)
 13. E-mail
 14. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
 15. Συμπληρωματικά κατά περίπτωση δικαιολογητικά

Το Έντυπο Συναίνεσης το υπογράφουν όλα τα ενήλικα άτομα του νοικοκυριού (γίνεται γνήσιο υπογραφής για όλους από δημόσια υπηρεσία ή αστυνομία) αφού συμπληρώσουν όλοι τα ΑΜΚΑ και ΑΦΜ τους.

Κατά τη διαδικασία καταχώρησης της αίτησης στο σύστημα του Υπουργείου, δύναται να ζητηθούν και επιπλέον δικαιολογητικά

Πρότυπα Αρχεία:

 1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για χορήγηση πιστοποιητικού οικονομικής αδυναμίας για δωρεάν μετακίνηση με πλοίο.
 2. Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού οικονομικής αδυναμίας για κάλυψη εξόδων ταφής.
COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.