Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Εσόδων & Δημ. Περιουσίας

ΑρχικήΔιαδικασίεςΕσόδων & Δημ. Περιουσίας

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 1. Τα επικαλούμενα τεκμήρια

Πρότυπα Αρχεία:

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο τιμολογίου προμήθειας διαφημιστικού υλικού

Πρότυπα Αρχεία:

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 1. Σχεδιάγραμμα μηχανικού στο οποίο θα απεικονίζεται η διαμόρφωση του αιτούμενου χώρου.

Πρότυπα Αρχεία:

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο βεβαίωσης δραστηριότητας υπαίθριου εμπορίου.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάσταση (για τους δημότες).

Πρότυπα Αρχεία:

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο τελευταίου πληρωμένου λογαριασμού ΕΥΔΑΠ.
 • Αντίγραφο άδειας Ο.Α.Σ.Α. αν από το δρόμο που θα γίνει η εργασία σύνδεσης διέρχεται λεωφορείο.
 • Στοιχεία εργολάβου που θα πραγματοποιήσει την εργασία.
 • Τα ακριβή μέτρα μήκους από την οικοδομική γραμμή του ακινήτου έως τον αγωγό.
 • Τα ακριβή μέτρα μήκους της πρόσοψης του ακινήτου.

Πρότυπα Αρχεία:

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο τιμολογίου προμήθειας διαφημιστικού υλικού.

Πρότυπα Αρχεία:

 1. Αντίγραφο άδειας οικοδομής.
 2. Αντίγραφο πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου.
 3. Αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που παρέχεται από τη ΔΕΗ ή τη ΔΕΔΔΗΕ.
 4. Αντίγραφο συμβολαίου οριζόντιας ιδιοκτησίας ακινήτου.
 5. Έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα ακριβή τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου και του κοινόχρηστου χώρου που του αναλογούν (βεβαίωση μηχανικού ή πίνακας χιλιοστών).
 6. Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και ΑΦΜ του δικαιούχου του λογαριασμού.
 7. Εάν η άδεια οικοδομής είναι παλαιότερη της τελευταίας τετραετίας απαιτείται βεβαίωση περαίωσης εργασιών από μηχανικό ή πρόσφατη αναθεώρηση εργασιών της άδειας οικοδομής ή βιβλίο ενσήμων Ι.Κ.Α. για πρόσφατες εργασίες ή τιμολόγιο εργασιών (τοποθέτηση εξωτερικών πορτών, παραθύρων ή ειδών υγιεινής) που πραγματοποιήθηκαν μετά την τετραετία της έκδοσης της οικοδομικής άδειας.

Πρότυπα Αρχεία:

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Διάγραμμα της περιοχής.
 3. Βεβαίωση για τις χρήσεις γης από την πολεοδομία.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση διαχειριστή πολυκατοικίας ή ιδιοκτήτη του χώρου (εφόσον υφίσταται οριζόντια ιδιοκτησία).
 5. Παράβολο (185,00€) που καταβάλλεται στο ταμείο του Δήμου.
 6. Βεβαίωση μη ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δήμο.
 7. Υπεύθυνη Δήλωση υγειονομικού υπεύθυνου καταστήματος.

Πρότυπα Αρχεία:

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο λογαριασμού ρεύματος ακινήτου.
 2. Αντίγραφο συμβολαίου οριζόντιας ιδιοκτησίας ακινήτου.
 3. Έγγραφο με τα ακριβή τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου και του κοινόχρηστου χώρου που του αναλογεί (βεβαίωση μηχανικού ή πίνακας χιλιοστών) στην περίπτωση που δεν διευκρινίζονται στο συμβόλαιο οριζόντιας ιδιοκτησίας.

Πρότυπα Αρχεία:

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 1. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXΙS
 2. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS
 3. Πιστοποιητικό υγείας (όπου απαιτείται)
 4. Φωτοτυπία Ατομικού Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 5. Άδεια διαμονής σε ισχύ (κατά περίπτωση)
 6. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας

Πρότυπα Αρχεία:

Αιτήσεις για το ΤΑΠ βάση του νέου νόμου (άρθρο 42 Ν.5028/2023)

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση είναι τα εξής:

 1. Για τα ηλεκτροδοτούμενα απαιτείται Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου και Λογαριασμός της ΔΕΗ με την εξόφληση
 2. Για τα μη ηλεκτροδοτούμενα απαιτείται ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου,  βεβαίωση διακοπής από την ΔΕΗ και ΥΔ για μη χρήση του ακινήτου.

Πρότυπα Αρχεία:

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο λογαριασμού ρεύματος ακινήτου
 2. Αντίγραφο συμβολαίου οριζόντιας ιδιοκτησίας ακινήτου
 3. Έγγραφο με τα ακριβή τετραγωνικά μέτρα του κοινόχρηστου χώρου (βεβαίωση μηχανικού ή πίνακας χιλιοστών).

Πρότυπα Αρχεία:

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο λογαριασμού ρεύματος ακινήτου.
 2. Αντίγραφο συμβολαίου οριζόντιας ιδιοκτησίας ακινήτου.

Πρότυπα Αρχεία:

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 1. 2. Αντίγραφο περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.

Πρότυπα Αρχεία:

Συνημμένα Δικαιολογητικά:

 1. Έγγραφο από τη ΔΕΔΔΗΕ με την ακριβή ημερομηνία διακοπής του ρεύματος του ακινήτου.
 2. Αντίγραφο συμβολαίου οριζόντιας ακινήτου.

Πρότυπα Αρχεία:

COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
Hide content for the accessibility