Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Απόφαση Δημάρχου – Κλείσιμο σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης λόγω καύσωνα – 12/06/2024 & 13/06/2024 (από 11:30 π.μ.)

post
11/06/2024 - Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ -ΑΤΤΙΚΗΣ

Tις διατάξεις του άρθρου 58 και 94 του ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/07-06-2010) Α΄
«Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 4 του ν. 3852/2010
3. Το υπ΄αριθμ. 10/2024 έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού λόγω καύσωνα
που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Τη διακοπή των μαθημάτων στις 11.30 π.μ. σε όλα τα σχολεία
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Αγίας
Βαρβάρας την Τετάρτη 12/6/2024 και την Πέμπτη 13/6/2024 λόγω
καύσωνα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ Σ. ΜΙΧΟΣ

Σχετικά έγγραφα

COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
Hide content for the accessibility