Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Ανακοίνωση για τη διάθεση θέσεων για το πανηγύρι της Αγίας Βαρβάρας

post
08/11/2019 - Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

            Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας θα δέχεται αιτήσεις για τη χορήγηση αδειών σε μικροπωλητές στο πανηγύρι της Αγίας Βαρβάρας , που γίνεται στις 3 & 4 Δεκεμβρίου , μέχρι και  την Παρασκευή 15  Νοεμβρίου 2019. Μετά την ημερομηνία αυτή η αίτηση θα είναι εκπρόθεσμη και δεν θα συμπεριληφθείτε  στους δικαιούχους θέσεων .

Αιτήσεις μικροπωλητών θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον κατατίθενται από τους ίδιους ή με εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, απαραιτήτως με την προσκόμιση της βεβαίωσης δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (ΔΗΜΟΤΕΣ) , ενώ οι κάτοχοι άδειας λαϊκών αγορών καθώς και οι κάτοχοι άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου με την προσκόμιση α) της αδείας τους, β) πρόσφατη ταμειακή απόδειξη, γ) βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., δ) βεβαίωση κατάστασης επιχείρησης από την ηλεκτρονική φόρμα του Υπουργείου Οικονομικών (taxisnet), ε) φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου στ) βεβαίωση εγγραφής ασφαλιστικού φορέα και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (ΔΗΜΟΤΕΣ).

Η κλήρωση των αδειών στους δικαιούχους θα γίνει   την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου και την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019  και ώρα 9 π.μ. στην αίθουσα   Δημοτικού Συμβουλίου (Αριστομένους 8, 2ος όροφος) όπως παρακάτω:

 ΔΗΜΟΤΕΣ                                                             

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ–ΚΑΝΤΙΝΕΣ –ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ            ΤΕΤΑΡΤΗ       20/ 11 / 2019

   ——————————————————————————————-                                          

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                        ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     22 / 11 / 2019

Οι θέσεις θα έχουν εξοφληθεί και θα χορηγηθούν οι άδειες μέχρι τις 28/11/2019. Οι θέσεις που δεν θα έχουν πληρωθεί θα διατεθούν, στις 29/11/2019 με σειρά προτεραιότητας  στις 9 π.μ. στο γραφείο Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου.  

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται στο γραφείο Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου (1ος όροφος) και ώρες 8:00 π.μ. με 2:30 μ.μ. (Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2132019335 – 337).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

κ.α.α.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

         ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΥ

Σχετικά έγγραφα

COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.