Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Ανακοίνωση για εγγραφή στους Παιδικούς Σταθμούς

post
07/08/2014 - Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγία Βαρβάρα 4-8-2014

Αγαπητοί γονείς,

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας σας ενημερώνει ότι μετά την ανάρτηση των προσωρινών Πινάκων (25-8-2014) κατάταξης των ωφελουμένων γυναικών, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (περιόδου 2014-2015), όσες/οι μητέρες ή πατέρες έχουν καταταχθεί ως επιλαχούσες/όντες ή απορριπτέες/όντες από την παραπάνω δράση, μπορούν να καταθέσουν αίτηση εγγραφής στη Διεύθυνση των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Αγίας Βαρβάρας από 26 -28 Αυγούστου 2014 και ώρα 10.00 – 15.00 μ.μ., Κρήτης & Π.Πολεμιστών 28 (τηλ. 2105621310) με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση της μητέρας, του πατέρα ή του κηδεμόνα

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι, όπου θα αναφέρεται και το ύψος των μικτών και των καθαρών αποδοχών τους, καθώς και φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενσήμων (μηχανογραφημένα δελτία ΙΚΑ) των γονέων .

4. Βεβαίωση γιατρού για την καλή υγεία και σωματική αρτιμέλεια του παιδιού, καθώς και φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού και τις σελίδες με τα εμβόλια που προβλέπονται από την ηλικία του παιδιού. Επίσης, πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης.

5. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος έτους ή αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.

6. Υπεύθυνη δήλωση για την οικονομική και οικογενειακή κατάσταση των γονέων.

7. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στο Σταθμό εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η ισχύουσα άδεια παραμονής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΠΛΑΝΗΣ

COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.