Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

24 ΘΕΣΕΙΣ Υ.Ε ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

post
25/09/2013 - Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για  την ειδικότητα ΥΕ: Γενικών Καθηκόντων (24 Θέσεις  στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας).

Οι υποψήφιοι υποβάλουν την αίτησή τους μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στον δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr από 26 -9 -2013  έως και 11-10-2013 μέχρι τη 12η μεσημβρινή.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

•1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

•2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

•3. εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

•4. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

•5. άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης  (δηλαδή να έχουν απολυτήριο γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή να έχουν ισοδύναμο τίτλο σπουδών.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση του  Προγράμματος  Κοινωφελούς Εργασίας στην  ιστοσελίδα  του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr

COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.