Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

24 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΔΕ,ΤΕ,ΠΕ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

post
18/11/2013 - Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

 

24  ΘΕΣΕΙΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΔΕ,ΤΕ,ΠΕ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για  την πρόσληψη  προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων για χρονικό διάστημα 5 μηνών σε δημόσιους φορείς.

Οι ειδικότητες για τις 24 θέσεις απασχόλησης στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας είναι:

1 ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ, 1 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, 3 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ, 1 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, 2 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, 2 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ , 3 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, 3 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, 2 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 2 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ , 4  ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

Οι υποψήφιοι υποβάλουν την αίτησή τους μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στο δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr από 13/11/2013 έως 20/11/2013 (έως τη 12η μεσημβρινή)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

•1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

•2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

•3. εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

•4. άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

Η Δημόσια Πρόσκληση και όλες οι πληροφορίες για τη διαδικασία των προσλήψεων έχουν αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr

COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.