Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Αποφάσεις

ΑρχικήΑποφάσεις
Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: "Ανάπλαση παιδικών χαρών στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας".
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Γ1ΧΩ6Θ-ΛΛΘ 15/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 14 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω4ΟΞΩ6Θ-4ΕΠ 15/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1774 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Δ/9 ( ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ )
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ι1ΒΩ6Θ-942 14/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1113 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Α/1 ( ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ)
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΕΝΣΩ6Θ-ΣΑΙ 14/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1137 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Η/154 (ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΤΠΔΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ))
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ5ΓΙΩ6Θ-Β0Β 14/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1188 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Η/153 (ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ)
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΑ8ΚΩ6Θ-ΠΛΓ 14/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1187 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Η/152 (ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ)
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΜΥΜΩ6Θ-ΒΔΩ 14/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1186 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Η/162 ( ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ)
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΤΠ1Ω6Θ-ΗΡ6 14/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1196 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Η/161 ( ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΔΙΕΥΘ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΓΣΩΩ6Θ-ΥΣΒ 14/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1195 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Η/160 (ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΑ9ΗΩ6Θ-ΠΛ4 14/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1194 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Η/159 (ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ)
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω4ΒΒΩ6Θ-ΙΛΒ 14/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1193 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Η/158 (ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ)
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ν36Ω6Θ-Ζ1Π 14/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1192 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Η/157 (ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Π.Ο.Ε.)
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω0Ω1Ω6Θ-ΝΜ6 14/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1191 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Η/156 (ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΟΕ)
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 78ΚΧΩ6Θ-7ΥΑ 14/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1190 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Η/166 ( ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΑΧ)
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΛΒΕΩ6Θ-ΔΝΜ 14/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1202 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Η/167 (ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ)
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 625ΜΩ6Θ-Ε0Ο 14/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1201 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Η/166 (ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΑΧ)
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΜΑΔΩ6Θ-1ΛΤ 14/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1200 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Η/165 ( ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΤΑΥΤΕΚΩ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΑΧ)
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΘΓΚΩ6Θ-ΛΒΟ 14/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1199 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Η/164 ( ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΑΧ)
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω9ΜΕΩ6Θ-3ΧΕ 14/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1198 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Η/163 ( ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ)
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΣ1ΒΩ6Θ-ΘΙ5 14/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1197 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.