Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Αποφάσεις

ΑρχικήΑποφάσεις
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω0Κ4Ω6Θ-Α50 19/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 4051 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Σχετικά με την με αριθμό 686/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 6ΚΥΚΟΡΑΘ-7Θ9 18/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 23/2019 Αρ. Αποφ.: 23 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Επικύρωση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίας Βαρβάρας για το οικονομικό Έτος 2018.
Σχολική Επιτροπή Α' Βάθμιας Εκπ. Δήμου Αγ. Βαρβάρας ΑΔΑ: ΨΡ6ΝΟΞΣΔ-ΤΦ5 18/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 20 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 66ΝΕΩ6Θ-ΦΘ7 18/04/2019 Αρ. Πρωτ.: ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΗΜ.:4010/18-4-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 248/2019
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6200Ω6Θ-6ΡΩ 18/04/2019 Αρ. Πρωτ.: ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΗΜ.:4003/18-4-2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΣΤ8Ω6Θ-ΛΚΟ 18/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 4012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΑΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΩΛΖΞΟΡΑΘ-ΤΞ7 17/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 10779 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορισμός Δικηγόρου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 68ΣΜΩ6Θ-Η6Ξ 17/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 44 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για ταχυδρομικά τέλη.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΖΤΓΩ6Θ-ΙΞΩ 17/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 42 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για αγορά - προμήθεια γραμματοσήμων για το Τμήμα Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας και του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΜΩΩΩ6Θ-ΞΤ9 17/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 41 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Κατακύρωση απευθείας ανάθεσης προμήθειας ψυχρού επισκευστικού ασφαλτομίγματος.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΠΟ6Ω6Θ-ΝΣΝ 17/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 40 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σύσταση παγίας προκαταβολής.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΨΛΕΩ6Θ-51Κ 17/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 38 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: "Προμήθεια οχημάτων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας" μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω3ΕΠΩ6Θ-ΗΞ1 17/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 37 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση του έργου: "Ανάπλαση παιδικών χαρών στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας".
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΛΡΥΩ6Θ-1ΕΝ 17/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 36 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΧΕΠ Β 109 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 6ΑΡΧΟΡΑΘ-6ΞΑ 16/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Β 109/2019 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 108 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: Ψ36ΛΟΡΑΘ-Γ6Σ 16/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Β 108/2019 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 107 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: ΨΡ2ΙΟΡΑΘ-2ΕΙ 16/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Β 107/2019 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Β 106 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: Ψ2Ζ4ΟΡΑΘ-ΚΩΧ 16/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Β 106/2019 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Κ 36 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 6424ΟΡΑΘ-Η25 16/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Κ 36/2019 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ Κ 35 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας ΑΔΑ: 60ΝΚΟΡΑΘ-ΞΨΠ 16/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Κ 35/2019 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.