Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

ΑρχικήΟργανόγραμμαΔ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν την δημοτική κατάσταση, την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του Δήμου.

Είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών, συστημάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση/ διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου.

Είναι αρμόδια για διοικητική/ γραμματειακή υποστήριξη των πολιτικών οργάνων του Δήμου, τη λειτουργία του κεντρικού πρωτοκόλλου και την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις δημοτικές υπηρεσίες.

Είναι αρμόδια για την παροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο λειτουργίας Κ.Ε.Π. μέσα στα όρια του Δήμου.

Επίσης, ασκεί και κάθε άλλη εργασία και αρμοδιότητα που είναι επιβεβλημένη από την κείμενη νομοθεσία, έχει σχέση με το αντικείμενο λειτουργίας του και δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Ο.Ε.Υ.

Τέλος, συνεργάζεται με όλες τις οργανικές μονάδες του Δήμου για τη διεκπεραίωση των οριζόντων καθηκόντων (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κ.λπ.), τη νόμιμη, εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Δήμου και την επίτευξη των στόχων του.

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
ΖΑΧΑΡΙΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ Προϊστάμενος/η 213 2019351 virginiaz@agiavarvara.gr

Διαδικασίες

  1. Aίτηση
  2. Αστυνομική ταυτότητα
  3. Απόδειξη λογαριασμού ΔΕΚΟ ή αντίγραφο εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ)
COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
Hide content for the accessibility