Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Υπηρεσίες

ΑρχικήΥπηρεσίες
 • Δήμαρχος
 • Υπηρεσίες Υπαγόμενες Απευθείας στο Δήμαρχο
  • Γενικός Γραμματέας
  • Ειδικοί Συνεργάτες, Ειδικοί Σύμβουλοι ή Επιστημονικοί Συνεργάτες
  • Νομική Υπηρεσία
  • Αυτοτελές Τμήμα Δημάρχου και Αντιδημάρχων, Επικοινωνίας & Δημ. Σχέσεων
  • Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
  • Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών
  • Τμήμα Διοίκησης
  • Τμήμα ΚΕΠ
  • Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας
 • Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος
  • Τμήμα Μελετών, Κατασκευών & Επίβλεψης Έργων
  • Τμήμα Κηποτεχνίας & Πρασίνου
  • Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
  • Τμήμα Επισκευών & Συντήρησης
 • Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής
  • Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
  • Τμήμα Εποπτείας, Ελέγχου και Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας
  • Τμήμα Προστασίας Ηλικιωμένων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 • Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας
  • Τμήμα Προσχολικής Αγωγής
  • Τμήμα Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης
  • Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Οργάνωσης
 • Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών
  • Τμήμα Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας
  • Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας
 • Δ/νση Πολιτισμού & Αθλητισμού
  • Τμήμα Πολιτισμού
  • Τμήμα Αθλητισμού
  • Τμήμα Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς
COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.