1

Κανονισμοί Λειτουργίας

1α)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ

1β)ΑΠΟΦΑΣΗ 3 – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

2α)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ-ΧΩΡΩΝ-ΚΑΙ-ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

2β)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ-ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ-ΧΩΡΩΝ-ΚΑΙ-ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

3)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΣΚΥΛΩΝ

4)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ2

5)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

6)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

7)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

8)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

9)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

10)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

11)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ

12)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

13)ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

14)ΑΠΟΦΑΣΗ 90 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ