Προστασία Περιβάλλοντος

Τα τελευταία χρόνια συζητείται έντονα ο τρόπος που θα επιτευχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη γιατί όλοι συνειδητοποιούμε τη σχέση αλληλεξάρτησης που υπάρχει μεταξύ Οικονομίας, Κοινωνίας, Αστικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και την ανάγκη προστασίας του Περιβάλλοντος για μην τεθούν σε κίνδυνο οι μελλοντικές γενιές.

Στην Αγία Βαρβάρα η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί προτεραιότητα του Δήμου που για το σκοπό αυτό υιοθετεί τις σύγχρονες πολιτικές, παίρνει πρωτοβουλίες, συμμετέχει σε καινοτόμα προγράμματα και αξιοποιεί με υπευθυνότητα τις αρμοδιότητές του:

  • Φροντίζει να είναι η πόλη πάντα καθαρή. Ελέγχει την ατμοσφαιρική ρύπανση και ηχορύπανση.
  • Συστηματικά και οργανωμένα φροντίζει την καθαριότητα του βουνού και την ασφάλεια του πευκοδάσους που απλώνεται σε όλο και μεγαλύτερη έκταση του.
  • Έχει επενδύσει σε μεγάλα έργα προστασίας της πόλης από τις πλημμύρες.
  • Έχει δημιουργήσει την υποδομή για την αξιοποίηση του φυσικού αερίου και υπάρχουν ήδη πολλές οικοδομές που συνδέονται με αυτό.
  • Συνεχίζει τα έργα υπογειοποίησης του ηλεκτρικού δικτύου για την ασφάλεια και αισθητική βελτίωση των δημοσίων χώρων. Υπογειοποίηση του δικτύου μέσης και χαμηλής τάσης, απομάκρυνση των στύλων και απομάκρυνση των εναέριων γραμμών και μετασχηματιστών στο εμπορικό κέντρο της πόλης αλλά και υπογειοποίηση των γραμμών μεταφοράς υψηλής τάσης που θα έχει αποτέλεσμα την απομάκρυνση των πυλώνων και κατ’ επέκταση την απομάκρυνση των γραμμών που περνούν πάνω από την πόλη.
  • Έχουν ξεκινήσει την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συγκεκριμένα της φωτοβολταϊκής ηλεκτρικής ενέργειας για να μην σπαταλούνται οι φυσικοί πόροι.
  • Υλοποιεί προγράμματα ανακύκλωσης για χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μπαταρίες, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, αυτοκίνητα ενώ σε όλες οι υπηρεσίες του Δήμου χρησιμοποιείται αποκλειστικά χαρτί από 100% ανακυκλωμένο χαρτοπολτό απαλλαγμένο από κάθε λευκαντικό παράγωγο.

Αρμόδια Υπηρεσία Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος & Πρασίνου