Ζωγραφιές παιδιών Δημοτικού Σχολείου για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας

Τα παιδιά των Δημοτικών Σχολείων εκφράζονται με ζωγραφιές για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 16/9 έως 22/9 2018