Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Αγίας Βαρβάρας για την προετοιμασία και προσαρμογή στο νέο κανονισμό προστασίας δεδομένων