Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας

Η Διεύθυνση προσχολικής αγωγής και Εκπαίδευσης, είναι αρμόδια για την αποτελεσματική λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου, την υποστήριξη των δομών εκπαίδευσης, των Σχολικών Επιτροπών και της Επιτροπής Παιδείας, για την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων για παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας, για νέους/νέες, για την οικογένεια, καθώς και για την αποτελεσματική λειτουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου, που εφαρμόζει το τοπικό πρόγραμμα διά βίου μάθησης.