ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Σεμινάριο με θέμα « Δραστηριότητες και παιδαγωγικές προσεγγίσεις στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο: καλές πρακτικές» πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018 στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό « Η Σβούρα» για τους παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας των Παιδικών Σταθμών του Δήμου μας σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
Στο σεμινάριο συμμετείχαν διακεκριμένοι καθηγητές – ερευνητές, ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων. Μέσα από αυτό παρουσιάστηκαν εφαρμοσμένα συστήματα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης από ευρωπαϊκές χώρες όπως Πολωνία, Πορτογαλία και Ολλανδία.
Κατά την διεξαγωγή του σεμιναρίου προέκυψαν προβληματισμοί και αναπτύχθηκαν συζητήσεις όσον αφορά την εφαρμογή διαφορετικών πλαισίων αγωγής και εκπαίδευσης για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών στις σύγχρονες κοινωνίες, με κύριο στόχο όλων την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας Προσχολικής Αγωγής.