Πρόσκληση για προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ, συσκευών τηλεφώνου και μέσων αποθήκευσης για τις ανάγκες του Δήμου