1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την υποβολή προτάσεων – προσφορών για τη σύναψη σύμβασης με πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο θα τηρούνται οι λογαριασμοί ταμειακής διαχείρισης του Δήμου Αγίας Βαρβάρας