ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 47ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ