Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

ΝΤΑΒΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΑρχικήΝΤΑΒΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

Τροποποιούμε την υπ΄αρ.157/6-3-2017 απόφαση Δημάρχου και ορίζουμε εκ νέου τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Θεμιστοκλή Ντάβιο ως Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγίας Βαρβάρας με θητεία από 14 Μαρτίου 2018 έως 31 Αυγούστου 2019 εντός της τρέχουσας Δημοτικής Περιόδου και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  1. Την εποπτεία των θεμάτων Παιδείας και Σχολικών Επιτροπών.
  2. Τη μέριμνα και εποπτεία για τη φύλαξη, προστασία, συντηρήσεις και επισκευές σχολικών κτιρίων.
  3. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό θεμάτων που αφορούν στην καθαριότητα της πόλης, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων ανακύκλωσης.
  4. Την εποπτεία των Τεχνικών Συνεργείων.
  5. Την εποπτεία του τμήματος επισκευών – συντήρησης καθώς και την ευθύνη αποκατάστασης φθορών οδών, οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων.
  6. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων οδοσήμανσης και ηλεκτροφωτισμού της πόλης.
  7. Την εποπτεία του Γραφείου Κινήσεως και του σταθμού δημοτικών αυτοκινήτων.
  8. Την ευθύνη για θέματα Αθλητισμού και Πολιτισμού.
  9. Την τέλεση πολιτικών γάμων.
  10. Την υπογραφή των σχετικών εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων.
COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.