Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑρχικήΛΕΩΤΣΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ορίζουµε τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Ανδρέα Λεωτσάκο ως Αντιδήµαρχο του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας µε θητεία από 6 Μαρτίου 2017 έως 31 Αυγούστου 2019 εντός της τρέχουσας ∆ηµοτικής Περιόδου και του µεταβιβάζουµε τις παρακάτω αρµοδιότητες:

  1. Την εποπτεία της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής.
  2. Την εποπτεία και τον έλεγχο για την οµαλή υλοποίηση των έργων (ΜΕΤΡΟ κ.α ) για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας της πόλης και την υποστήριξη της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
  3. Την παρακολούθηση της οµαλής λειτουργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς καθώς και την εποπτεία σε συγκοινωνιακά θέµατα του ∆ήµου.
  4. Την ευθύνη για θέµατα Νεολαίας.
  5. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισµό των θεµάτων Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζοµένων.
  6. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισµό των θεµάτων που αφορούν στα αδέσποτα ζώα.
  7. Την τέλεση πολιτικών γάµων.
  8. Την υπογραφή των σχετικών εγγράφων που σχετίζονται µε την άσκηση των παραπάνω αρµοδιοτήτων
COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.