“Μαζί διαμορφώνουμε τους χώρους της γειτονιάς μας”