Σχολικές Επιτροπές

ΕΝΙΑΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Οι Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές αποτελούν Νομικά πρόσωπα όπου σκοπό έχουν

 • Την κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως των αριθμό μαθητών, τμημάτων και αιθουσών διδασκαλίας, όπως και τη λειτουργία γυμναστηρίων, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, εργαστηρίων, βιβλιοθηκών κλπ, την παλαιότητα των κτιρίων, τις ειδικότερες ανάγκες των σχολικών μονάδων, καθώς και ανάγκες που δημιουργούνται από έκτακτες συνθήκες.
 • Την διαχείριση των πιστώσεων που  διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, σύνδεσης με το διαδίκτυο, αγοράς αναλωσίμων υλικών κλπ), την  αμοιβή καθαριστριών, την εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους.
 • Την  διαχείριση των εσόδων από την ενδεχομένη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και τη λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.
 • Τη  συνεργασία με τη δημοτική αρχή για τη διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφελείας ή την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και την οργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων με τη συμμετοχή των μαθητών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Νομικών Προσώπων αποτελείται από 11 μέλη, το οποίο ορίζεται μαζί με τους αναπληρωτές του από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τον Ν.3463/2006 και την απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 8440/24.02.2011 όπου καθορίζονται επίσης οι αρμοδιότητες των Σχολικών Επιτροπών.

Σύμφωνα με το υπ΄αρίθ.1338/16-6-2011-τεύχος β΄ ΦΕΚ και το Ν. 3852 /2010 περί Διοικητικής Μεταρρύθμισης των ΟΤΑ «Καλλικράτης» δημιουργήθηκαν στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας δύο (2)  Ενιαίες Σχολικές  Επιτροπές  (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ) μετά  την συγχώνευση των   Ενιαίων Επιτροπών που υπήρχαν.

Α΄ΒΑΘΜΙΑ  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (1o, 2o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o Δημοτικά &  1o, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 10ο, 11ο,     12ο, 13ο Νηπιαγωγεία)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Email :apetrakou@yahoo.com
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΜΕΛΗ:

 1. ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
 2. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
 3. ΦΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 4. ΚΛΕΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 5. ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 6. ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
 7. ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 8. ΔΑΜΟΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
 9. ΚΑΦΙΡΗ ΜΑΡΙΑ
 10. ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
 11. ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

  Β΄ ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (1ο, 2ο, 3ο Γυμνάσια,1ο, 2οΛύκεια)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ
Email : Dik.Nikolarakos@gmail.com
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΗ:

 1. ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ
 2. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 3. ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 4. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
 5. ΦΕΓΓΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
 6. ΜΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 7. ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
 8. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
 9. ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 10. ΚΑΠΕΛΕΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
 11. ΨΑΡΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ