1

Σχολικές Επιτροπές

ΕΝΙΑΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Οι Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές αποτελούν Νομικά πρόσωπα όπου σκοπό έχουν

  • Την κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως των αριθμό μαθητών, τμημάτων και αιθουσών διδασκαλίας, όπως και τη λειτουργία γυμναστηρίων, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, εργαστηρίων, βιβλιοθηκών κλπ, την παλαιότητα των κτιρίων, τις ειδικότερες ανάγκες των σχολικών μονάδων, καθώς και ανάγκες που δημιουργούνται από έκτακτες συνθήκες.
  • Την διαχείριση των πιστώσεων που  διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, σύνδεσης με το διαδίκτυο, αγοράς αναλωσίμων υλικών κλπ), την  αμοιβή καθαριστριών, την εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους.
  • Την  διαχείριση των εσόδων από την ενδεχομένη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και τη λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.
  • Τη  συνεργασία με τη δημοτική αρχή για τη διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφελείας ή την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και την οργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων με τη συμμετοχή των μαθητών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Νομικών Προσώπων αποτελείται από 11 μέλη, το οποίο ορίζεται μαζί με τους αναπληρωτές του από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τον Ν.3463/2006 και την απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 8440/24.02.2011 όπου καθορίζονται επίσης οι αρμοδιότητες των Σχολικών Επιτροπών.

Σύμφωνα με το υπ΄αρίθ.1338/16-6-2011-τεύχος β΄ ΦΕΚ και το Ν. 3852 /2010 περί Διοικητικής Μεταρρύθμισης των ΟΤΑ «Καλλικράτης» δημιουργήθηκαν στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας δύο (2)  Ενιαίες Σχολικές  Επιτροπές  (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ) μετά  την συγχώνευση των   Ενιαίων Επιτροπών που υπήρχαν.

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΝΤΩΝΗ ΟΛΓΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

Τακτικό μέλος Αναπληρωματικό μέλος
ΚΑΝΤΩΝΗ ΟΛΓΑ ΝΙΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΘΙΟΥ-ΠΟΘΟΥΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΡΑΚΙΤΖΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΟΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΤΣΑΛΙΚΗ ΣΕΒΑΣΜΙΑ ΡΟΥΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΑΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  Δ/ΝΤΗΣ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  Δ/ΝΤΗΣ 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΤΗΣ 8ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΠΑΛΤΑ ΑΝΝΑ Δ/ΝΤΡΙΑ 6ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΑΦΙΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 11ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 5ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
ΦΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΝΑ ΚΕΛΥ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ
Email : Dik.Nikolarakos@gmail.com
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.

Τακτικό μέλος Αναπληρωματικό μέλος
ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ ΠΑΙΔΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
ΜΟΥΡΔΟΥΚΟΥΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΣΜΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΝΑΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΣΠΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΟΥΡΛΕΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Δ/ντης 2ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δ/ντης 1ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ντης 3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΠΥΡΡΟΣ Δ/ντης 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗ ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΝΕΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ