Σχολές Γονέων

Κάθε χρόνο λειτουργούν οργανωμένα τμήματα ομαδικής συμβουλευτικής σε σενεργασία με το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Παιδείας και το διαδημοτικό Κέντρο Πρόληψης της Εξάρτησης «Άρηξις».

Στόχος τους είναι η συστηματική ενημέρωση και εκπαίδευση των γονέων σε θέματα που αφορούν στη:

  • βελτιώση της επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια
  • αύξηση των γνώσεων των γονέων σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξής τους
  • ενθάρρυνση της συμμετοχής των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες και της συνεργασίας τους με τους εκπαιδευτικούς
  • έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών
  • ενίσχυση των προστατευτικών και μείωση των επιβαρυντικών παραγόντων που συνδέονται με τον πειραματισμό, τη χρήση ή και την κατάχρηση ουσιών
  • υποστήριξη και αγωγή υγείας οικογενειών από ευπαθείς ομάδες (τσιγγάνοι, μουσουλμάνοι, παλιννοστούντες, μετανάστες).

Παράλληλα με τα ομαδικά τμήματα, η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου παρέχει συμβουλευτική γονέων σε θέματα που αφορούν στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη, την εξέλιξη του λόγου και τη μαθησιακή ετοιμότητα των παιδιών.

Πληροφορίες: Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Αγίας Βαρβάρας, Δημαρχείο – Αριστομένους 8, τηλ.: 210 5402307-9