Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Επιλογή γλώσσας:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Αναζήτηση
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Περιήγηση

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΕ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

Σκοπός του Έργου «Ι_do» είναι η υποστήριξη νέων Ρομά για τη συμμετοχή τους σε κέντρα λήψης αποφάσεων (Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια).  To πρόγραμμα υλοποιείται με φορέα συντονιστή το KΕ.ΜΕ.Α (Κέντρο Μελετών για θέματα Ασφάλειας) και εταίρους την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), την Ένωση Ελλήνων Διαμεσολαβητών Ρομά, την Εταιρεία CMT Prooptiki και το Δήμο Αγίας Βαρβάρας, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης REC-DISC-AG-2016 της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης και καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την υποβολή προτάσεων με σκοπό την κοινωνική ένταξη των Ρομά και την καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος τους.

Το Έργο αναπτύσσεται στη βάση των τριών λειτουργικά αλληλένδετων αξόνων:

Επίσης, στο πλαίσιο του Έργου θα οργανωθούν: δύο Συνέδρια, 5 Ημερίδες  Ενημέρωσης θα δημιουργηθούν 2 λογαριασμοί μέσων κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό τη στοχευμένη  διάχυση του σκοπού και των επιμέρους δράσεών του προς νέα  ηλιακά κοινά, καθώς και η  υποβολή συστάσεων πολιτικής προς την Ελληνική Πολιτεία και τη διεθνή κοινότητα σε θέματα κοινωνικής ένταξης /χειραφέτησης νέων μελών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Το Έργο είναι διετούς διάρκειας 2018-2019

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: http://ido-alliance.eu/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΕ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου: http://fra.europa.eu/en/project/2015/local-engagement-roma-inclusion-leri-multi-annual-roma-programme#AghiaVarvara

Urban Re-Generation: European Network of Towns

“Αστική αναγέννηση: Ευρωπαϊκό δίκτυο πόλεων”

To έργο URGENT υλοποιείται στο πλαίσιο του του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες»  από τον ΕΟΕΣ Αμφικτυονία με τη συνεργασία του Δήμου Αγίας Βαρβάρας και της ΕΕΤΑΑ.

Οι βασικοί στόχοι του έργου URGENT είναι:

Η συμβολή στην δημιουργία ενός βιώσιμου δικτύου πόλεων που θα είναι πολύ ενεργοί πρωταγωνιστές στην Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο URGENT αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του αυξανόμενου φόβου, κυρίως απέναντι στο φαινόμενο της μετανάστευσης, προσεγγίζοντας τις κοινωνίες από την βάση και δημιουργώντας έναν νέο τύπο δεσμών και επικοινωνίας μεταξύ των κατοίκων περιθωριοποιημένων γειτονιών στα αστικά κέντρα. Θα σχεδιαστούν πιλοτικά σχέδια στις πόλεις που συμμετέχουν και θα επιδιωχθεί η προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου.

Tο έργο διαρκεί 2 έτη από 1/9/2016 έως 31/10/2018

Τον Μάιο  2018 θα γίνει στην Αθήνα Διακρατική συνάντηση δύο  ημερών με θέμα: Επανεργοποίηση ευρωπαϊκής αστικής ιθαγένειας: Ένα δίκτυο χωρίς αποκλεισμούς.

Συμμετέχουσες χώρες: Ιταλία, Πορτογαλία, Πρώην Δημοκρατία της Μακεδονίας, Αλβανία, Μάλτα, Γαλλία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Ελλάδα.

Πληροφορίες για το έργο: www.amphictyony.gr

 

COPYRIGHT ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ WEB DEVELOPMENT BY ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP GRAPHICS DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO
Visa Mastercard Maestro
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.